ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

«Τεχνητή νοημοσύνη: Τι σημαίνει για τον δημόσιο τομέα;»: Διάσκεψη της GD DIGIT και του Joint Research Centre (JRC) 7-9/06/2022

Η Μονάδα Διαλειτουργικότητας της GD DIGIT και το Joint Research Centre (JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση διάσκεψης για την επιστήμη της πολιτικής με θέμα «Τεχνητή νοημοσύνη: Τι σημαίνει για τον δημόσιο τομέα;». 

Η ακαδημαϊκή κοινότητα, η κοινωνία των πολιτών, οι κυβερνήσεις και ο ιδιωτικός τομέας καλούνται να συνεργαστούν και να διερευνήσουν τον τρόπο με τον οποίο η ΤΝ μπορεί να προωθήσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό των δημόσιων διοικήσεων της ΕΕ.

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες ευκαιρίες και προκλήσεις που έχει να προσφέρει η ΤΝ στον δημόσιο τομέα; Στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής για την ψηφιακή δεκαετία, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν την άποψή τους κατά τη διάρκεια μιας σειράς υβριδικών και εικονικών εργαστηρίων και μιας ημερήσιας επιτόπιας συνεδρίας. 

Ανακαλύψτε την πλήρη ατζέντα και εξασφαλίστε τη θέση σας στην επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου

Ξεκινώντας με τέσσερις συνόδους στις αρχές Ιουνίου, θα εξεταστούν τέσσερα διαφορετικά θέματα:  

  • Η κανονιστική προοπτική ( η 7η Ιουνίου
  • Η αξιοπιστία των εφαρμογών ΤΝ στον δημόσιο τομέα ( στις 8 Ιουνίου)  
  • Η τεχνητή νοημοσύνη στην πράξη και οι στρατηγικές εφαρμογής (στις 8 Ιουνίου
  • Φέρνοντας την ΤΝ πιο κοντά στους πολίτες και τις έξυπνες κοινότητες (9 Ιουνίου

Στις 22 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες μια φυσική συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για την πολιτική, στην οποία θα παρευρεθούν και οι δύο η Επίτροπος Mariya Gabriel (Καινοτομία, Έρευνα, Πολιτισμός, Εκπαίδευση και Νεολαία) και ο Επίτροπος Johannes Hahn (Προϋπολογισμός και Διοίκηση). 

Ανοίγοντας το δρόμο προς τα εμπρός με την επιστήμη και τις βέλτιστες πρακτικές 

Η τεχνητή νοημοσύνη στον δημόσιο τομέα συνδέεται επί του παρόντος συχνά με προσπάθειες ρύθμισης ή διευκόλυνσης της ΤΝ στην καθημερινή ζωή. H μεγάλη δυναμική της για τον ίδιο τον δημόσιο τομέα, δεν λαμβάνεται υπόψιν τις περισσότερες φορές, ενώ μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών. Μεταξύ άλλων, η αυτοματοποίηση των επαναλαμβανόμενων καθηκόντων, η αύξηση της διαλειτουργικότητας των δημόσιων υπηρεσιών, η υποστήριξη μεγάλων αναλύσεων δεδομένων, η ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών και η αύξηση της κυβερνητικής καινοτομίας μέσω του Gov-ech είναι μερικές απο τις βελτιώσεις που μπορεί να προσφέρει.  

Ταυτόχρονα, η εφαρμογή της ΤΝ στον δημόσιο τομέα συχνά δεν είναι χωρίς σοβαρά εμπόδια, όπως η διατήρηση της ασφάλειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή η αναβάθμιση των δεξιοτήτων του προσωπικού του δημόσιου τομέα.  

Η διάσκεψη θα δώσει στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τους αξιωματούχους του δημόσιου τομέα, τους επιστήμονες και τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών την ευκαιρία να συμβάλουν από κοινού στον εντοπισμό των πλέον σχετικών αναγκών και στόχων της εποχής μας, με ιδιαίτερη έμφαση στην επιστημονική και τεχνολογική οπτική γωνία, καθώς και με βέλτιστες πρακτικές από εμπειρίες μεταξύ των κρατών μελών και των τοπικών διοικήσεων.  

Για εγγραφές και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του συνεδρίου.

 Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment