ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Απολογισμός της συνόδου “Natural Language Processing (NLP) for Public Services” της πρωτοβουλίας Ιnteroperable Europe

Στο πλαίσιο του έργου Catalogue of Services» της πρωτοβουλίας « Interoperable Europe», διοργαν’ωθηκε σις 28 Απριλίου μια σύνοδος ανταλλαγής γνώσεων με θέμα «Natural Language Processing (NLP) for Public Services». Στη σύνοδο συμμετείχαν διοικητικά στελέχη δημόσιων υπηρεσιών, εμπειρογνωμόνες στον τομέα της τεχνολογίας, και ερευνητές από όλη την την Ευρώπη για την ανταλλαγή εμπειριών και τη διευκόλυνση της συζήτησης σχετικά με τη χρήση του NLP για τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών.

Η συνεδρία προέκυψε από τη μελέτη που δημοσιεύθηκε στις αρχές του τρέχοντος έτους σχετικά με το NLP για τις δημόσιες υπηρεσίες, η οποία περιγράφει λεπτομερώς τους τομείς εφαρμογής του NLP, δείχνει πώς να δημιουργηθεί ένας αγωγός NLP και περιλαμβάνει μια απόδειξη της ιδέας για την αυτόματη επισήμανση ιστοσελίδων που δημιουργήθηκαν για τις δημόσιες διοικήσεις στην Ευρώπη.

Επιπλέον, τέσσερις εμπειρογνώμονες προσκεκλημένοι ομιλητές έδωσαν τις απόψεις τους και έδωσαν απαντήσεις στις ακόλουθες ερωτήσεις:

  • Πώς μπορεί ο δημόσιος τομέας να επωφεληθεί από τη χρήση του NLP; — Luca Tangi (υπεύθυνος έργου στο Κέντρο Ερευνών)
  • Πώς χρησιμοποιείται το NLP στο δημόσιο τομέα; — Cécile Guasch και Vidas Daudaravicius
  • Τι μπορούμε να μάθουμε από μια επιτυχημένη πρωτοβουλία NLP; — Εμμανουήλ Μαραγκουδάκης (project owner στη GD DIGIT)
  • Πώς μπορούν οι δημόσιες διοικήσεις να συμμορφωθούν με τις κανονιστικές απαιτήσεις; — Georgi Gitchev (Δικηγόρος της GD CNECT)

Όσοι ενδιαφέρονται για τις απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις, μπορούν να ανατρέξουν στην παρουσίαση , να παρακολουθήσουν το βίντεο και να να διαβάσουν την αναφορά της εκδήλωσης

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment