ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες που βασίζονται σε ανοικτό κώδικα: Το παράδειγμα της εφαρμογής Bürokratt

Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) στον δημόσιο τομέα αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία μιας ανθεκτικής Ευρώπης κατά την ψηφιακή δεκαετία. Μέσω του συντονισμένου σχεδίου για την τεχνητή νοημοσύνη (που επικαιροποιήθηκε το 2021), παρέχονται κίνητρα στα κράτη μέλη να επιταχύνουν τις επενδύσεις, να ενεργούν σε στρατηγικές και προγράμματα για την ΤΝ και να ευθυγραμμίσουν την πολιτική τους για την ΤΝ, ώστε να αποφευχθεί ο κατακερματισμός σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στην Εσθονία, η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης έχει αυξηθεί από το 2018. Μετά τις κρατικές επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και τις προτάσεις της ομάδας εμπειρογνωμόνων υπό την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Επικοινωνιών (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ή MKM), η κυβέρνηση ενέκρινε την εθνική στρατηγική της Εσθονίας για την ΤΝ τον Ιούλιο του 2019. Με επένδυση ύψους 10 εκατ. ευρώ, η στρατηγική στηρίζει την υιοθέτηση της ΤΝ στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, την αύξηση των ψηφιακών δεξιοτήτων, τη χρηματοδότηση έρευνας και ανάπτυξης (Ε & Α) και την προσαρμογή του νομικού περιβάλλοντος στις νέες προκλήσεις που θέτει η ΤΝ.

Στην Εσθονία, το kratt χρησιμοποιείται συχνά για να περιγράψει ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο πήρε το όνομά του από ένα μαγικό πλάσμα στη μυθολογία της χώρας και ως μεταφορά για τα πλεονεκτήματα και τους κινδύνους που μπορεί να φέρει η τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης. Για να διευκολυνθεί η επαναχρησιμοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης σε κυβερνητικούς οργανισμούς, το MKM δημιούργησε την έννοια των kratijupid, στοιχείων τεχνητής νοημοσύνης ανοικτού κώδικα που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Τον Απρίλιο του 2022, η εσθονική κυβέρνηση ενέκρινε τη στρατηγική 2022-2023, η οποία περιλαμβάνει την περαιτέρω ανάπτυξη του kratijupid.

Οι συνιστώσες αυτές χρησιμεύουν ως θεμέλιο για τη δημιουργία του κυβερνητικού εικονικού βοηθού της Εσθονίας: Ο Bürokratt. Σε εξέλιξη από το 2020 και με την έναρξη της πρώτης επίσημης έκδοσης το 2022, η Bürokratt στοχεύει να προσφέρει ένα «ενιαίο, ενιαίο κανάλι πρόσβασης σε δημόσιες άμεσες και ενημερωτικές υπηρεσίες», παρέχοντας στους πολίτες ευκολότερη πρόσβαση σε απλουστευμένες ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες. Στόχος είναι να επωφεληθούν από την ευρεία χρήση των κινητών συσκευών και του διαδικτύου για την ευκολότερη και αποτελεσματικότερη πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες.

Bürokratt

Η λύση ανοιχτού κώδικα Bürokratt είναι ένας ψηφιακός βοηθός που χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργήσει ένα διαλειτουργικό δίκτυο λύσεων, επιτρέποντας στους πολίτες να εκτελούν διάφορες διαδικασίες δημόσιας υπηρεσίας μέσω μιας ενιαίας πλατφόρμας. Η σύλληψη του Bürokratt ακολούθησε την έκδοση προτάσεων για την προώθηση της υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης από το MKM. Νομιμοποιημένη από την εθνική στρατηγική της Εσθονίας για την τεχνητή νοημοσύνη, το Bürokratt οραματίζεται ως τον τρόπο με τον οποίο «οι δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να λειτουργούν ψηφιακά στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης (AI)».

Σχήμα 1 — Το διαλειτουργικό δίκτυο εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης της Bürokratt που διατίθεται από οποιαδήποτε συσκευή. Πηγή: E-Estonia

Τα στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης και ανοιχτού κώδικα του Bürokratt

Με την επιτυχή δοκιμή του Bürokratt το 2021 και την έναρξη της πρώτης πλήρους έκδοσης το 2022, ο στόχος του MKM είναι να ενσωματώσει περαιτέρω πρόσθετα χαρακτηριστικά. Αυτά, μεταξύ άλλων, θα βοηθήσουν στη διεξαγωγή μυριάδων δημόσιων υπηρεσιών και θα βοηθήσουν τους πολίτες μέσω φωνητικής-διαδραστικής εικονικής βοήθειας χρησιμοποιώντας διάφορες συσκευές και διαύλους επικοινωνίας. Άλλα χαρακτηριστικά που επιδιώκει να προσφέρει η πλατφόρμα περιλαμβάνουν την αναγνώριση φωνής, την ενισχυμένη ασφάλεια, την αφαίρεση δεδομένων και την απλουστευμένη επαλήθευση ταυτότητας που θα επιτρέψει στις διάφορες υπηρεσίες να λειτουργούν χωριστά από τις γενικές λειτουργίες της πλατφόρμας. Η Bürokratt έχει ήδη ενσωματώσει τα ακόλουθα βασικά στοιχεία:

  • Η Neurotõlge, μια μηχανή αυτόματης μετάφρασης ανοικτού κώδικα που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της άδειας MIT και υποστηρίζει επτά γλώσσες (Εσθονικά, Λετονικά, Λιθουανικά, Αγγλικά, Φινλανδικά, Γερμανικά και Ρωσικά) και αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Tartu. H Neurotõlge χρησιμοποιεί τεχνικές επεξεργασίας φυσικής γλώσσας (NPL) για να συνδυάσει την υπολογιστική γλωσσολογία με στατιστικά μοντέλα και μοντέλα μηχανικής μάθησης.
  • To Neurokõne, το εργαλείο κειμένου σε ομιλία που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της άδειας MIT, με ήχους σύνθεσης ομιλίας που βασίζονται σε νευρωνικά δίκτυα και εκπαιδεύονται από εσθονικούς ειδησεογραφικούς πόρους. Αναπτύχθηκε από την ερευνητική ομάδα Φυσικής Γλώσσας Επεξεργασίας του Πανεπιστημίου του Tartu, το εργαλείο μπορεί να απεικονίσει το φυσικό ήχο και τον τόνο της ομιλίας. Το αποθετήριό του είναι διαθέσιμο στο GitLab.
  • Το Texta Toolkit, ένα εργαλείο ανάλυσης κειμένου που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης GNU που χρησιμοποιείται από δημόσιους οργανισμούς για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών εργασίας και την αυτοματοποίηση των δραστηριοτήτων ρουτίνας μέσω της μηχανικής μάθησης χρησιμοποιώντας τεχνικές MultiLingual Preprocessor (MLP). Ο πηγαίος κώδικας για το Texta Toolkit είναι διαθέσιμος στο GitLab.
  • Το Kaldi, το web-based εργαλείο ομιλίας σε κείμενο [1] που χρησιμοποιεί βαθιά νευρωνικά δίκτυα (DNN) και μοντέλα διαστολής ηχείων σε τμήματα και συν-δείκτες ηχητικών εγγραφών. Αναπτύχθηκε από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Ταλίν και εισήχθη στο Εσθονικό Κοινοβούλιο (Riigikogu) για τη δημιουργία απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων.
  • Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του Bürokratt, το chatbot, διατίθεται επί του παρόντος ως πρωτότυπο υπό την άδεια MIT και αναπτύχθηκε με βάση τα δεδομένα του Συμβουλίου Κρατικού Συστήματος Πληροφοριών και του Συμβουλίου Αστυνομίας και Συνοριοφυλακής. Παρόλο που ο πηγαίος κώδικας είναι διαθέσιμος στο GitLab, η πρόσβαση περιορίζεται σε χρήστες με εσθονική ηλεκτρονική ταυτότητα.

Το MKM έχει επίσης δημιουργήσει ένα αποθετήριο στο GitLab με τεκμηρίωση για την αρχιτεκτονική υψηλού επιπέδου και τα στοιχεία front-end του Bürokratt.

Διεπαφή

Βασικά ορόσημα του Bürokratt

  • Το 2019, η Εσθονία εγκαινίασε την εθνική στρατηγική της για την ΤΝ 2019-2021. Στην έκθεση της ειδικής ομάδας τεχνητής νοημοσύνης της Εσθονίας που δημοσιεύθηκε τον Μάιο του 2019, η έννοια του Bürokratt παρουσιάστηκε ως ένα βήμα για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των εφαρμογών που βασίζονται σε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης (kratts) και της δημιουργίας εικονικού βοηθού για το ηλεκτρονικό κράτος.
  • Το 2020, το όραμα και το concept paper για το Bürokratt περιέγραψαν τον σκοπό του εργαλείου, καθώς και τα χαρακτηριστικά και τις τεχνικές απαιτήσεις που η MKM δεσμεύτηκε να ενσωματώσει και να αντιμετωπίσει. Το 2020, το ΜΚΜ πραγματοποίησε επίσης τα πρώτα πιλοτικά έργα για το Bürokratt.
  • Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021, το ΜΚΜ επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη πιλοτικών έργων με δυνατότητα ομιλίας, στα χαρακτηριστικά αυτόματης μετάφρασης και αναγνώρισης ομιλίας, με την ανάπτυξη της βασικής λύσης να ξεκινά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Τα περισσότερα από τα έργα που είχαν προγραμματιστεί για το έτος ολοκληρώθηκαν, συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής 80 περιπτωσιολογικών μελετών στον δημόσιο τομέα.
  • Για το 2022, το MKM σχεδιάζει να κυκλοφορήσει την πλήρη έκδοση της πλατφόρμας Bürokratt, με την εφαρμογή της λειτουργίας chat και bot. Μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου, οι πολίτες είχαν πρόσβαση στις πρώτες δημόσιες υπηρεσίες που ήταν διαθέσιμες από επιλεγμένους φορείς μέσω του εργαλείου.

Η ανάπτυξη και η προώθηση του Bürokratt

Μετά την έκδοση του εγγράφου ιδέας και οράματος το 2020, το ΜΚΜ πραγματοποίησε διάφορες δράσεις για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του έργου. Οι δράσεις αυτές περιλάμβαναν την επίλυση των βασικών τεχνολογικών και επιχειρηματικών απαιτήσεων, την ανάπτυξη απόδειξης της αντίληψης, τον εντοπισμό τεχνολογικών εναλλακτικών λύσεων και την προετοιμασία του αναπτυξιακού χάρτη πορείας για την πλήρη αξιολόγηση της δυνατότητας υλοποίησης του Bürokratt. Η ανάπτυξη της πλατφόρμας βασίστηκε σε μια βασική ομάδα 12 ατόμων, χάρη στη συνεργασία του MKM με την κρατική αρχή του συστήματος πληροφοριών, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εσθονικής Γλώσσας και το Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας. Εταιρείες του ιδιωτικού τομέα όπως η Texta, η Stacc, η Microsoft και η Solita παρείχαν επίσης τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη του εργαλείου. Ειδικότερα, η εσθονική εταιρεία Net Group έχει συμμετάσχει σημαντικά στις φάσεις αρχιτεκτονικής και σχεδιασμού του έργου και είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη του αλγορίθμου που απαντά στις ερωτήσεις των χρηστών.

Το ΜΚΜ πραγματοποιεί διμηνιαίες συναντήσεις με κυβερνητικές υπηρεσίες για να έχει μια επισκόπηση των έργων τεχνητής νοημοσύνης που εκτελούνται και είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση για κάθε έργο κυμαίνεται κατά μέσο όρο μεταξύ 50.000 και 60,000 EUR, αν και η χρήση άμεσα διαθέσιμων βασικών συνιστωσών ανοικτής πηγής τεχνητής νοημοσύνης συμβάλλει στη μείωση του κόστους, καθώς οι συνιστώσες απαιτούν μόνο προσαρμογή στις ανάγκες του οργανισμού. Σύμφωνα με τον Ott Velsberg, Κυβερνητικό Γενικό Διευθυντή Δεδομένων του MKM, οι δημόσιες διοικήσεις που επιθυμούν να συνεργαστούν με το MKM σε έργα τεχνητής νοημοσύνης πρέπει αποκλειστικά να επικοινωνήσουν με το Υπουργείο για την έναρξη της διαδικασίας.

Το ΜΚΜ έχει προγραμματίσει συνολικά 6500 ώρες για την ανάπτυξη της βασικής πλατφόρμας και συνολικά, η εσθονική κυβέρνηση έχει δαπανήσει 1,5 εκατ. ευρώ για το Bürokratt, με το σχέδιο να δαπανήσει σχεδόν 13 εκατ. ευρώ τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας αυτών των μακροπρόθεσμων δαπανών σε έργα ΤΝ, οι δημόσιες διοικήσεις μπορούν να λάβουν εκτίμηση της αποδοτικότητας της χρήσης του Bürokratt μέσω του Υπολογιστή Κερδοφορίας Bürokratt.

Η ΤΝ ως εργαλείο για τη διευκόλυνση των δημόσιων υπηρεσιών

Γράφημα 3 — Επαναχρησιμοποιήσιμα στοιχεία ΤΝ που υποστηρίζονται από το MKM. Πηγή: E-Estonia

Επί του παρόντος, μεγάλος αριθμός εσθονικών δημόσιων οργανισμών και οργανισμών εφαρμόζουν ή έχουν εφαρμόσει πλήρως τις συνιστώσες του Bürokratt στις υπηρεσίες τους. Μέχρι το τέλος του 2020, είχαν αναπτυχθεί 41 λύσεις τεχνητής νοημοσύνης στον δημόσιο τομέα και οι εταιρείες του ιδιωτικού τομέα χρησιμοποιούσαν επίσης kratts για να βελτιώσουν τις δικές τους επιχειρηματικές διαδικασίες. Τον Νοέμβριο του 2021, περισσότεροι από 30 οργανισμοί είχαν υλοποιήσει πάνω από 80 έργα τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιώντας αυτές τις συνιστώσες.

Για παράδειγμα, οι συνιστώσες του Bürokratt χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη μοντέλων πρόβλεψης στο Φορολογικό και Τελωνειακό Συμβούλιο και στο Ταμείο Ασφάλισης Υγείας της Εσθονίας και εγκρίθηκαν αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης από το Κέντρο Τεχνολογίας Πληροφοριών του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την υποστήριξη της ταυτοποίησης των ειδών δένδρων και της καταγραφής των δασικών πόρων. Έως το τέλος του 2021, εφαρμόστηκε μια άλφα έκδοση του Bürokratt σε τρεις οργανισμούς: το Συμβούλιο Αστυνομίας και Συνοριοφυλακής, ο Οργανισμός Προστασίας των Καταναλωτών και Τεχνικής Ρυθμιστικής Αρχής και η Εθνική Βιβλιοθήκη. Σύμφωνα με τον Ott Velsberg, οι τρεις οργανισμοί επέτρεψαν στο MKM να παρατηρήσει διαφορετικούς τρόπους εφαρμογής του Bürokratt βάσει της οργανωτικής σχέσης με το Υπουργείο και της εσωτερικής αρμοδιότητας ΤΠ. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου του 2022, οι οργανισμοί κινούνταν προς την έκδοση beta του Bürokratt και οι πολίτες ήταν σε θέση να προωθούν και να επεξεργάζονται τα μηνύματά τους χρησιμοποιώντας τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης.

Το Bürokratt το 2022

Γράφημα 4 — Οδικός χάρτης του Bürokratt για το 2022. Πηγή: Τεχνητή νοημοσύνη για την Εσθονία (kratid.ee)

Το 2022, το MKM έχει ως στόχο να συνεχίσει να επιβιβάζεται στους δημόσιους οργανισμούς και να υλοποιεί τα έργα τους στην πλατφόρμα Bürokratt. Για να προστεθούν οι βασικές ορατές λειτουργίες, η ομάδα ανάπτυξης εργάζεται περαιτέρω για το σύστημα που βασίζεται στο διάλογο, τις δυνατότητες αναγνώρισης ομιλίας και σύνθεσης, δημιουργώντας εξατομικευμένες υπηρεσίες τόσο για τον δημόσιο όσο και για τον ιδιωτικό τομέα και συνεχίζοντας την ανάπτυξη των κυβερνητικών κινητών εφαρμογών και διαύλων επικοινωνίας. Μέχρι το τέλος του έτους, η κυβέρνηση ελπίζει να δημιουργήσει 10 διαλειτουργικές και εξατομικευμένες δημόσιες υπηρεσίες και να αναπτύξει μια ενότητα ταξινόμησης επαφών με τους πελάτες για την ορθή προώθηση των ερωτήσεων των πολιτών. Το σύστημα θα πρέπει να είναι διαλειτουργικό με τα συστήματα άλλων χωρών, όπως η Φινλανδία και η πλατφόρμα AuroraAI.

Σύμφωνα με τον Ott Velsberg, η ανάπτυξη του Bürokratt έχει προχωρήσει καλά, παρά τις μικρές καθυστερήσεις που καθυστέρησαν το αρχικό χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης κατά ένα μήνα. Παρόλο που η πρόσβαση στην άλφα έκδοση της πλατφόρμας εξακολουθεί να είναι περιορισμένη, η ανταπόκριση των οργανισμών ήταν θετική και οι συνεδριάσεις δικτύου επιτρέπουν ήδη στο MKM να λαμβάνει ανατροφοδότηση με βάση τις εμπειρίες των σημερινών χρηστών. Οι Εσθονοί πολίτες και οι λάτρεις του ανοιχτού κώδικα μπορούν να αναμένουν να βρουν μια λύση που θα παρέχει αβίαστες αλληλεπιδράσεις με τις δημόσιες διοικήσεις.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment