ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

code.eurοpa.eu: Ανακοινώθηκε η πλατφόρμα ανάπτυξης κώδικα για τα έργα ανοικτού κώδικα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Συμπληρωματικά με το Joinup, το οποίο διανέμει πληροφορίες σχετικά με πολλαπλά ανοιχτά λογισμικά, σημασιολογικά έργα και έργα ανοιχτών δεδομένων από ευρύ φάσμα ιδιωτικών και δημόσιων έργων, το code.eurοpa.eu είναι η πλατφόρμα ανάπτυξης κώδικα για έργα ανοικτού κώδικα που μοιράζονται τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Επιτροπή, Κοινοβούλιο, Συμβούλιο, Δικαστήριο…).

Το code.europa.eu δημιουργήθηκε μετά την απόφαση της Επιτροπής, της 8ης Δεκεμβρίου 2021, σχετικά με την αδειοδότηση και την επαναχρησιμοποίηση λογισμικού ανοικτής ανοιχτού κώδικα 2021/C 495 I/01 της Επιτροπής, την οποία μπορείτε να διαβάσετε εδώ. Είναι ένα από τα αποτελέσματα της στρατηγικής της Επιτροπής για το λογισμικό ανοικτού κώδικα C(2020) 7149 . Μπορείτε να βρείτε τη στρατηγική και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ανοικτό κώδικα στην Επιτροπή εδώ.

Η Γενική Διευθύντρια Πληροφορικής, Veronica Gaffey, ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας του αποθετηρίου ανοιχτού κώδικα πριν από δύο εβδομάδες σε διάσκεψη του think tank Open Forum Europe και της Τσεχικής Προεδρίας του Συμβουλίου. Η πλατφόρμα θα διευκολύνει την από κοινού ανάπτυξη, ανταλλαγή και επαναχρησιμοποίηση λύσεων για τις ευρωπαϊκές δημόσιες υπηρεσίες.

Προκειμένου να εξαλειφθεί η γραφειοκρατία που εμπόδισε την ανταλλαγή ανοικτού κώδικα, η αρχή είναι ότι όλοι οι διαχειριστές έργων στις επιτροπές της ΕΕ που επιθυμούν να μοιραστούν ελεύθερο λογισμικό με άλλους είναι ελεύθεροι να το πράξουν, σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής, της 8ης Δεκεμβρίου 2021, σχετικά με την αδειοδότηση και την επαναχρησιμοποίηση λογισμικού ανοικτής πηγής 2021/C 495 I/01 της Επιτροπής, την οποία μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Για τον σκοπό αυτό, η πλατφόρμα έχει δημοσιεύσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διανομή λογισμικού της Επιτροπής και παρέχει τρία σημεία επαφής για οποιοδήποτε συγκεκριμένο ζήτημα, τα οποία είναι:

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment