ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Δημοσιεύθηκε η ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην Ευρώπη

Πόσο ώριμη είναι η ψηφιακή κυβέρνηση στην Ευρώπη; Για να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα, ο δείκτης αναφοράς ηλεκτρονικής διακυβέρνησης συγκρίνει ετησίως τον τρόπο με τον οποίο οι κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη παρέχουν ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες. Αξιολογεί τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ καθώς και στην Ισλανδία, τη Νορβηγία, την Ελβετία, την Αλβανία, το Μαυροβούνιο, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Σερβία και την Τουρκία.

Στην έκθεση αναφοράς αναφοράς για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2022 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχουν μετρηθεί τέσσερις διαστάσεις της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης:

  1. Επικέντρωση στο χρήστηΣε ποιο βαθμό οι υπηρεσίες παρέχονται διαδικτυακά; Πόσο φιλικά προς τα κινητά είναι; Ποιοι μηχανισμοί ηλεκτρονικής υποστήριξης και ανατροφοδότησης υπάρχουν; Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 2022, η επικέντρωση στο χρήστη είναι η πιο ώριμη διάσταση, με το 81% των κρατικών υπηρεσιών στην Ευρώπη να είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο και το 6% από αυτές να παρέχονται χάρη στην επαναχρησιμοποίηση δεδομένων.
  2. ΔιαφάνειαΠαρέχουν οι δημόσιες διοικήσεις σαφείς, ανοιχτά κοινοποιημένες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο παροχής των υπηρεσιών τους; Είναι διαφανείς σχετικά με τη χάραξη πολιτικής και τις διαδικασίες σχεδιασμού ψηφιακών υπηρεσιών, καθώς και σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των ανθρώπων; Από την άποψη αυτή, η έκθεση του 2022 δείχνει ότι η πλειονότητα των κυβερνητικών πυλών (58%) ενημερώνει τους χρήστες για το εάν και ποια από τα προσωπικά τους δεδομένα έχουν συμβουλευτεί και υποβληθεί σε επεξεργασία από τις δημόσιες διοικήσεις.
  3. Βασικοί παράγοντες διευκόλυνσηςΠοιοι τεχνολογικοί βοηθοί υπάρχουν για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης; Αυτές οι δυνατότητες περιλαμβάνουν επίσημα εργαλεία ηλεκτρονικής αναγνώρισης (eID)  — που χρησιμοποιούνται από τα δύο τρίτα όλων των υπηρεσιών στην Ευρώπη για να επιτρέπουν στους χρήστες να αυτοπροσδιορίζονται  — καθώς και διαλειτουργικά συστήματα δεδομένων, τα οποία βοηθούν τις κυβερνήσεις να συμπληρώσουν εκ των προτέρων το 67% των ηλεκτρονικών εντύπων αιτήσεων.
  4. Διασυνοριακές υπηρεσίες Πόσο εύκολα μπορούν οι πολίτες από το εξωτερικό να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν διαδικτυακές υπηρεσίες; Ποιοι μηχανισμοί ηλεκτρονικής υποστήριξης και ανατροφοδότησης υπάρχουν για διασυνοριακούς χρήστες; Σύμφωνα με το 2022 eGovernment Benchmark, λιγότερες από τις μισές (46%) των υπηρεσιών είναι προσβάσιμες για διεθνείς χρήστες, επειδή η υπηρεσία είναι σε γλώσσα που δεν καταλαβαίνουν και λίγα δέχονται eID από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Σε αυτές τις τέσσερις διαστάσεις, χώρες με την υψηλότερη συνολική βαθμολογία είναι η Μάλτα (96%) και η Εσθονία (90%), ακολουθούμενες από άλλες πρωτοπόρους όπως το Λουξεμβούργο (87%), η Ισλανδία (86%), η Ολλανδία (85%) και η Φινλανδία. (85%). Η συνολική απόδοση της ΕΕ27+ είναι 68%.

Με βάση αυτά τα αποτελέσματα, το 2022 eGovernment Benchmark παρέχει επίσης τρεις βασικές συστάσεις για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένης της περαιτέρω προτεραιότητας του σχεδιασμού με επίκεντρο τον χρήστη στις δημόσιες υπηρεσίες τους, του εξορθολογισμού της παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε ευθυγράμμιση με το ταξίδι των χρηστών και της ενίσχυσης της διαλειτουργικότητας της ανταλλαγής δεδομένων και των eIDs .

Δείτε όλη την έκθεση και τις αναφορές εδώ

Leave a Comment