ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Η έρευνα των Ηνωμένων Εθνών για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι διαθέσιμη

Η έρευνα των Ηνωμένων Εθνών για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2022 είναι η 12η έκδοση της αξιολόγησης του ψηφιακού κυβερνητικού τοπίου από τα Ηνωμένα Έθνη σε όλα τα 193 κράτη μέλη. Η έρευνα για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση ενημερώνεται από πάνω από δύο δεκαετίες διαχρονικής έρευνας, με κατάταξη των χωρών με βάση τον Δείκτη Ανάπτυξης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης των Ηνωμένων Εθνών (EGDI), έναν συνδυασμό πρωτογενών δεδομένων (που συλλέγονται και ανήκουν στο Υπουργείο Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών) και δευτερογενών δεδομένων από άλλες υπηρεσίες του ΟΗΕ.

Αυτή η έκδοση της έρευνας περιλαμβάνει ανάλυση δεδομένων σε παγκόσμιο και περιφερειακό πλαίσιο, μελέτη της ανάπτυξης της τοπικής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με βάση τον δείκτη τοπικών online υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών (LOSI), εξέταση της ένταξης στην υβριδική ψηφιακή κοινωνία και ένα τελικό κεφάλαιο που περιγράφει τις τάσεις και τις εξελίξεις που σχετίζονται με το μέλλον της ψηφιακής διακυβέρνησης. Όλες οι εκδόσεις, περιλαμβάνουν εκτεταμένα παραρτήματα σχετικά με τα δεδομένα, τη μεθοδολογία και τις σχετικές πρωτοβουλίες πιλοτικών μελετών.

Δείτε την έρευνα εδώ

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu

Leave a Comment