ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

EIF Online Assistant: Aναζήτηση ψηφιακών λύσεων ανοιχτού κώδικα που συμβάλλουν στην ευθυγράμμιση με το EIF

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας (EIF) παρέχει καθοδήγηση στις δημόσιες διοικήσεις, μέσω δέσμης συστάσεων, σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας διαλειτουργικών ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών.

Το Εθνικό Παρατηρητήριο Πλαισίου Διαλειτουργικότητας (NIFO) που σχεδίασε την εργαλειοθήκη του ΕIF παρέχει τώρα ένα Online βοηθό του ΕIF. Ο Διαδικτυακός Βοηθός του EIF προσφέρει μια διαδραστική διεπαφή για την αναζήτηση ψηφιακών λύσεων ανοικτού κώδικα που συμβάλλουν στην ευθυγράμμιση με το EIF.

Στη διεπαφή του EIF Online Assistant μπορείτε να επιλέξετε φίλτρα για να ρυθμίσετε τα αποτελέσματα των ψηφιακών λύσεων. Τα φίλτρα ακολουθούν τις έννοιες του EIF, όπως οι πυλώνες του EIF, και παρέχουν συμβουλές εργαλείων πάνω από τα διαθέσιμα φίλτρα.

Ο θρύλος

Τα φίλτρα εφαρμόζονται δυναμικά, πράγμα που σημαίνει ότι με κάθε προσαρμογή φίλτρου τα αποτελέσματα που εμφανίζονται παρακάτω στο EIF Online Assistant θα συντονιστούν αναλόγως.

Ο θρύλος

Το περιεχόμενο σε κάθε αποτέλεσμα εμφανίζει τις ακόλουθες βασικές πληροφορίες:

  1. Οι πυλώνες του EIF.
  2. Τα επιλεγμένα φίλτρα των πυλώνων του EIF, τα οποία δείχνουν σαφώς ποια φίλτρα ισχύουν για κάθε λύση.  
  3. Ο τίτλος των ψηφιακών λύσεων, η σύντομη περιγραφή, οι πληροφορίες κατόχου, το λογότυπο/εικόνα και οι σύνδεσμοι για άμεση πρόσβαση στη λύση και στη σελίδα πληροφοριών του EIF

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu

Leave a Comment