ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Πιστοποίηση στη Διαλειτουργικότητα του Δημόσιου Τομέα από το Interoperable Europe Academy

Η Interoperable Europe Academy είναι η πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι αφιερωμένη στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και των γνώσεων στη διαλειτουργικότητα του δημόσιου τομέα. Τα διαθέσιμα μαθήματα είναι δωρεάν και οι επιτυχείς φοιτητές αποκτούν πιστοποιητικά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι έτοιμα για επαγγελματική χρήση. 

Η διαλειτουργικότητα είναι μια κρίσιμη πτυχή του ψηφιακού μετασχηματισμού. Η ικανότητα των διαφόρων συστημάτων να συνεργάζονται απρόσκοπτα είναι απαραίτητη για την επίτευξη αποδοτικής και αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ οργανισμών και κυβερνήσεων. Η Interoperable Europe Academy , που φιλοξενείται στον δικτυακό τόπο της Ακαδημίας της ΕΕ, είναι μια πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης σχετικά με τη διαλειτουργικότητα σε επαγγελματίες σε ολόκληρη την Ευρώπη 

Αποστολή και εστίαση 

Αποστολή του Interoperable Europe Academy  είναι να παρέχει κατάρτιση, ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τη διαλειτουργικότητα σε όσους είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή και τη διαχείριση λύσεων διαλειτουργικότητας στον δημόσιο τομέα. Προσφέροντας τόσο διά ζώσης όσο και σε απευθείας σύνδεση μαθήματα, εποχιακά σχολεία και έναν πλούτο μαθησιακού υλικού, η Ακαδημία είναι αφιερωμένη στην ανταλλαγή γνώσεων και τη δημιουργία μιας κοινής κατανόησης της διαλειτουργικότητας.  

Μαθήματα και Μορφές Εκπαίδευσης  

Με 22 μαθήματα και να ενημερώνονται συνεχώς, η Interoperable Europe Academy παρέχει βασική σε προηγμένη κατάρτιση σχεδιασμένη για να εκπαιδεύσει τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τις νομικές, σημασιολογικές, οργανωτικές και τεχνικές πτυχές της διαλειτουργικότητας. Τα μαθήματα είναι διαθέσιμα σε διάφορες μορφές, συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών μαθημάτων, webinars, και προσωπικών εργαστηρίων. Τα διαδραστικά μας μαθήματα δημιουργούνται για να βοηθήσουν τους μαθητές να μάθουν πώς να μετασχηματίζουν ψηφιακά τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις. 

Σενάρια και υποστήριξη της πραγματικής ζωής  

Τα μαθήματα περιέχουν σενάρια πραγματικής ζωής και περιπτώσεις χρήσης, καθώς και κουίζ και διαλέξεις που σας βοηθούν να εφαρμόσετε τις θεωρητικές γνώσεις σας στην πράξη. Και αν χρειάζεστε περισσότερη υποστήριξη, η κοινότητά μας είναι ανοιχτή και έτοιμη να σας βοηθήσει να ανταλλάξετε γνώσεις και να συμμετάσχετε σε συζητήσεις σχετικά με τις τελευταίες τάσεις, ανάγκες και κενά στον τομέα. 

Κατάλληλο για όλους 

Είτε είστε δημόσιος υπάλληλος, νέος επαγγελματίας, φοιτητής ή υπάλληλος του ιδιωτικού τομέα, η Interoperable Europe Academy είναι ιδανική για όποιον ενδιαφέρεται για τον τομέα της διαλειτουργικότητας. Το καλύτερο από όλα, είναι εντελώς δωρεάν! 

Οι επιτυχόντες φοιτητές λαμβάνουν πιστοποιητικό που εκδίδεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μπορεί να δημοσιευθεί στο LinkedIn ή να προστεθεί στο βιογραφικό τους σημείωμα. 

Δείτε ένα βίντεο που παρουσιάζει την Interoperable Europe Academy

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu

Leave a Comment