ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Οι γερμανικές δημόσιες διοικήσεις επιλέγουν ανοιχτό κώδικα για αύξηση της αποδοτικότητας τους

Η κοινή χρήση και η περαιτέρω χρήση αποτελούν βασική αρχή της αποτελεσματικότητας των δημόσιων υπηρεσιών ΤΠ. Στο πλαίσιο αυτό, η γερμανική κυβέρνηση προσφέρει τον Government Site Builder” (GSB) ως βάση για κυβερνητικούς δικτυακούς τόπους. Το GSB είναι μια διαδικτυακή λύση διαχείρισης περιεχομένου για τη δημιουργία, τη διασφάλιση της ποιότητας, και την δημοσίευση περιεχομένου στο διαδίκτυο και στο εσωτερικό δίκτυο, ειδικά σχεδιασμένο για τις ανάγκες του γερμανικού δημόσιου τομέα. Η κυβέρνηση βλέπει το GSB ως σημείο εκκίνησης για τις δημόσιες διοικήσεις να δημιουργούν responsive, που σημαίνει mobile-βελτιστοποιημένες, ιστοσελίδες, με διαφορετικά επίπεδα προσαρμογής. Το σημαντικό είναι ότι παρέχει επίσης ένα πλαίσιο που συμμορφώνεται με τις τεχνικές απαιτήσεις της γερμανικής κυβέρνησης και υποστηρίζει τη δημιουργία προσβάσιμου, χωρίς φραγμούς περιεχομένου ιστού.

Από τις πρώτες ημέρες της ψηφιοποίησης, η κοινή χρήση και η περαιτέρω χρήση αποτελούν στόχο για τις γερμανικές δημόσιες υπηρεσίες. Το πλαίσιο των «αποφάσεων του Κιέλ» υιοθετήθηκε για πρώτη φορά το 1979 και κατέστησε δυνατή την ανταλλαγή και επαναχρησιμοποίηση των επονομαζόμενων τότε «αυτοματοποιημένων διαδικασιών» μεταξύ του ομοσπονδιακού, περιφερειακού και δημοτικού επιπέδου των γερμανικών διοικήσεων. Μία από τις πτυχές που ρυθμίζονται από τα ψηφίσματα του Κίελου ήταν ο περίπλοκος χειρισμός των τελών αδειοδότησης σε περιπτώσεις κοινής χρήσης και επαναχρησιμοποίησης και εξακολουθούν να αποτελούν πρόκληση μέχρι σήμερα.

Η προηγούμενη έκδοση του Government Site Builder 7 (GSB 7) βασιζόταν σε ένα εμπορικό σύστημα διαχείρισης περιεχομένου. Ως εκ τούτου, η απόκτηση άδειας αποτελούσε πληρωμένη συνιστώσα για τις διοικήσεις του λογισμικού GSB 7. Με το σύστημα αυτό, οι αρμόδιες για την εκτέλεση αρχές αναλαμβάνουν οι ίδιες τις ετήσιες δαπάνες.

Με το GSB 10, η ITZBund αποφάσισε ήδη να υιοθετήσει ένα framework ανοικτού κώδικα ως βάση για το λογισμικό. Λόγω της φύσης του ανοικτού κώδικα, από την έκδοση 10 και μετά η χρήση του λογισμικού GSB είναι δωρεάν για τις αρχές και τα ιδρύματα της ομοσπονδιακής διοίκησης. Με αυτό το βήμα η ITZBund κάνει ήδη ένα ισχυρό βήμα για να αυξήσει την υιοθέτηση της προσφοράς της με τις διοικήσεις, αλλά ως προσαρμοσμένο λογισμικό, το ITZBund φέρει το μεγαλύτερο βάρος του κόστους ανάπτυξης και συντήρησης.

Με την πλέον διαθέσιμη έκδοση 11 του GSB ITZBund κάνει το λογικό επόμενο βήμα στο ταξίδι του Open Source: Η υιοθέτηση ενός καθιερωμένου πλαισίου ανοικτού κώδικα με το TYPO3. Αυτό σημαίνει ότι το ITZBund θα είναι σε θέση να αξιοποιήσει τη δύναμη της κοινότητας ανοιχτού κώδικα, μειώνοντας την ανάπτυξη και διατηρώντας το κόστος, ενώ παράλληλα επωφελείται από την καινοτόμο δύναμη της κοινότητας. Τα στοιχεία δείχνουν ότι περίπου το 19 % των γερμανικών κυβερνητικών ιστότοπων βασίζονται επί του παρόντος στο GSB, ενώ η πλειοψηφία βασίζεται στο TYPO3. Είναι επομένως ένα λογικό βήμα να υιοθετήσουμε το ΤΥΠΟ3 ως το ήδη καθιερωμένο πλαίσιο επιλογής για κυβερνητικούς ιστότοπους και να εκμεταλλευτούμε τις συνεργιστικές επιπτώσεις αυτής της μετανάστευσης.

Το ίδιο το ITZBund βλέπει ορισμένα πλεονεκτήματα με αυτή τη νέα προσέγγιση, μεταξύ των οποίων:

  • Το TYPO3 έχει σχεδιαστεί για επαγγελματική, προσβάσιμη, ασφαλή, σταθερή και κλιμακούμενη χρήση και επωφελείται από μια ενεργή κοινότητα ανοιχτού κώδικα στις γερμανόφωνες χώρες.
  • Λόγω του μεγάλου πεδίου των σχετικών λειτουργιών, είναι δυνατή η γρήγορη συντήρηση και συντήρηση.
  • Ως αποτέλεσμα της ευρείας χρήσης του TYPO3 στην ομοσπονδιακή διοίκηση, μπορεί να αναμένεται μια απλή μετανάστευση GSB και γρήγορη εξοικείωση.
  • Η μακροπρόθεσμη υποστήριξη πάνω από 3 χρόνια αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό για τη σταθερότητα και την αξιοπιστία του TYPO3 CMS.

Αυτό το βήμα προς τον Ανοιχτό Κώδικα είναι σύμφωνο με τη στρατηγική κατεύθυνση της γερμανικής κυβέρνησης για την παροχή κυρίαρχων λύσεων. Μεταξύ αυτών, η απόφαση του 2018 να έχει το «Ομοσπονδιακό υπολογιστικό νέφος» με βάση τη λύση ανοικτού κώδικα Nextcloud, τη δημιουργία του Κέντρου Ψηφιακής Κυριαρχίας υπό τον ομοσπονδιακό CIO και τη δημιουργία του dPhoenixSuite ως τυποποιημένου σταθμού εργασίας λογισμικού του δημόσιου τομέα.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment