ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Η σημασία του ανοιχτού κώδικα για την ψηφιακή ανεξαρτησία. #mathe_ellak

Το λογισμικό ανοιχτού κώδικα δεν είναι μόνο μια παγκόσμια δεξαμενή κώδικα που διατίθεται ελεύθερα στους δημιουργικούς προγραμματιστές: Σε γεωπολιτικό επίπεδο και είναι επίσης ένα εργαλείο που οι χώρες μπορούν να αξιοποιήσουν για να επιτύχουν την ανεξαρτησία τους από το αυξανόμενο μονοπώλιο των γιγάντων της τεχνολογίας που βρίσκονται εκτός των συνόρων τους . 

Αυτό προκύπτει από την νέα έκθεση της ΕΕ  και πραγματοποιήθηκε από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό OpenForum Europe και το Fraunhofer ISI, η οποία διαπίστωσε ότι ο αντίκτυπος που θα μπορούσε να έχει ανοιχτός κώδικας στην ψηφιακή ανεξαρτησία της ΕΕ είναι τέτοιος που η τεχνολογία μπορεί να θεωρηθεί ως “δημόσιο αγαθό” .

Ψηφιακή ανεξαρτησία, αυτονομία ή τεχνολογική κυριαρχία: η έννοια έχει πάρει πολλά ονόματα, αλλά πάντα αναφέρεται σε έναν μακροχρόνιο στόχο των ηγετών της ΕΕ: Αποτελείται από την ανάπτυξη τεχνολογίας σύμφωνα με τα πρότυπα που καθορίζονται από τα ίδια τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα – και συχνά συνοδεύεται από επιταγές όπως διαφάνεια, αξιοπιστία και η προστασία της ιδιωτικής ζωής.  

Είναι σημαντικό για την Ευρώπη να μπορεί να έχει κάποια εξουσία στη δικαιοδοσία της και γύρω από τους στόχους που θέτει για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και άλλα τέτοια πράγματα”, λέει η Sachiko Muto, Διευθύνουσα Σύμβουλος του OpenForum Europe. “Ο ανοιχτός κώδικας είναι μέρος του να μπορείς να προσφέρεις καινοτομία και ταυτόχρονα να διατηρείς τον έλεγχο για την προστασία αυτών των στόχων”

Ο ανοιχτός κώδικας, και συγκεκριμένα το λογισμικό ανοιχτού κώδικα, αναφέρεται σε κώδικα που έχει σχεδιαστεί για να είναι δημόσια διαθέσιμος, πράγμα που σημαίνει ότι ο καθένας μπορεί να δει, να τροποποιήσει και να διανείμει τον κώδικα όπως κρίνει κατάλληλο. 

Σε αντίθεση με την αγορά μιας υπηρεσίας, η δημιουργία μιας υπηρεσίας με βάση το λογισμικό ανοιχτού κώδικα παρέχει καλύτερη πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα, πράγμα που σημαίνει ότι είναι ευκολότερο να διατηρείται ο έλεγχος της τεχνολογίας. Εν ολίγοις, όλα συμβαίνουν ανοιχτά, σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας που υπερασπίζονται τόσο έντονα οι ηγέτες της ΕΕ. 

Αυτό είναι σημαντικό καθώς οι κρίσιμες υπηρεσίες – και ιδιαίτερα οι δημόσιες υπηρεσίες όπως η υγειονομική περίθαλψη – ψηφιοποιούνται με ταχείς ρυθμούς στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα, μια χούφτα τεχνολογικοί γίγαντες αναλαμβάνουν όλο και περισσότερο το μεγαλύτερο μέρος αυτής της ψηφιοποίησης. ο φόβος είναι ότι αυτό σημαίνει ότι οι εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να υπαγορεύουν τους δικούς τους όρους

Οι εκκλήσεις για ψηφιακή ανεξαρτησία έχουν γίνει πιο δυνατές στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια καθώς αυτές οι δύο τάσεις συγκλίνουν και το κλείδωμα των προμηθευτών είναι στο επίκεντρο. “Ο ανοιχτός κώδικας έχει τη δυνατότητα να αλλάξει την ισορροπία δυνάμεων“, λέει η Muto. “Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι μεγάλες εταιρείες είναι κακές, αλλά πρόκειται για την ανάκτηση του ελέγχου, ο χρήστης πρέπει να έχει τον έλεγχο ανεξάρτητα από πού προέρχεται η εταιρεία.” 

Ένα παράδειγμα είναι οι υπηρεσίες cloud, στις οποίες κυριαρχούν το AWS του Amazon, το Microsoft Azure και το Google Cloud. Η σχεδόν πλήρης εξάρτηση της ΕΕ από την τριάδα ήταν προβληματική εδώ και αρκετά χρόνια: για παράδειγμα, ένας οργανισμός επιτήρησης της ιδιωτικής ζωής της ΕΕ ξεκίνησε πρόσφατα μια έρευνα για να εξετάσει εάν τα κορυφαία ιδρύματα και οργανισμοί της ΕΕ  ήταν σε θέση να προστατεύουν αποτελεσματικά τις προσωπικές πληροφορίες των πολιτών όταν χρησιμοποιούν το AWS και Azure

Ακόμη και εκτός ΕΕ, η κυριαρχία των hyperscalers με έδρα τις ΗΠΑ προκαλεί ανησυχίες. Η Τράπεζα της Αγγλίας παραδέχτηκε πρόσφατα ότι η υπερβολική εξάρτηση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων  από μια χούφτα παρόχους cloud για βασικές τραπεζικές υπηρεσίες συνοδεύεται από κινδύνους  -επειδή αυτοί οι πάροχοι έχουν τη δύναμη να υπαγορεύουν τους δικούς τους όρους, μερικές φορές σε βάρος της διαφάνειας. 

Σύμφωνα με τη νέα έκθεση του OpenForum Europe, το λογισμικό ανοιχτού κώδικα έχει τη δυνατότητα να το αλλάξει αυτό, επειδή η δημιουργία τεχνολογίας πάνω από τον δημόσια διαθέσιμο πηγαίο κώδικα δίνει στους χρήστες τον πλήρη έλεγχο της τελικής υπηρεσίας. Οι χρήστες δεν υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις ενός ιδιοκτήτη λογισμικού, ο οποίος θα μπορούσε εύκολα να αλλάξει την υποκείμενη τεχνολογία, να αυξήσει τις τιμές ή ακόμη και να αποσύρει εντελώς την υπηρεσία από την αγορά. 

Για παράδειγμα, η εταιρία Element από το Ηνωμένο Βασίλειο δημιούργησε ένα έργο ανοιχτού κώδικα με το όνομα Matrix που  παρέχει στους προγραμματιστές την υποδομή, τα εργαλεία και τα πρωτόκολλα για να δημιουργήσουν τις δικές τους πλατφόρμες επικοινωνίας

Αυτή ιδέα βρήκε απήχηση στην ΕΕ: Ήδη, η γαλλική κυβέρνηση χρησιμοποιεί τώρα μια εφαρμογή με βάση το Matrix που ονομάζεται Tchap για εσωτερικές επικοινωνίες και η νεοσύστατη εταιρεία υπέγραψε πρόσφατα σύμβαση με το γερμανικό εκπαιδευτικό σύστημα για την παροχή νέων εργαλείων συνεργασίας στις πολιτείες του Schlesweig-Holstein και το Αμβούργο. 

Οι ευρωπαϊκές χώρες, επομένως, εξετάζουν όλο και περισσότερο τεχνολογίες ανοιχτού κώδικα για τη δημιουργία των βασικών τους ψηφιακών υποδομών. Η ΕΕ ξεκίνησε πρόσφατα το έργο για μια εγχώρια πλατφόρμα υπολογιστικού νέφους που ονομάζεται GAIA-X, που  όλοι πρέπει να τηρούν ορισμένες ευρωπαϊκές αρχές ,όπως η ανοιχτότητα και η διαφάνεια. 

Ακόμα, υποστηρίζει η Muto, ενώ οι τεχνολογίες ανοιχτού κώδικα υιοθετούνται ευρέως από τον ιδιωτικό τομέα σε άλλες χώρες όπως οι ΗΠΑ, όπου εταιρείες όπως η Google ή η Microsoft μπορούν να χρηματοδοτήσουν ένα ακμάζον οικοσύστημα, η Ευρώπη αντιθέτως υστερεί σοβαρά.

Αλλά τα οφέλη των τεχνολογιών ανοιχτού κώδικα προχωρούν πολύ περισσότερο από αυτό. Δεν αφορά μόνο την ψηφιακή ανεξαρτησία: ενθαρρύνοντας τους προγραμματιστές να επαναπροσδιορίσουν τον κώδικα για διαφορετικές περιπτώσεις χρήσης, το λογισμικό ανοιχτού κώδικα προάγει την καινοτομία.

Οι οικονομολόγοι του OpenForum Europe πραγματοποίησαν ακόμη και μια εκτίμηση του οικονομικού αντίκτυπου των τεχνολογιών ανοιχτού κώδικα. Το 2018, αναφέρει η έκθεση, οι 30 εκατομμύρια συνεισφορές στην ΕΕ σε ανοιχτό κώδικα  οδήγησαν σε αντίκτυπο μεταξύ 65 και 95 δισεκατομμυρίων ευρώ (76-112 δισεκατομμυρίων δολαρίων) στην ευρωπαϊκή οικονομία . Η αύξηση των συνεισφορών μόνο κατά 10%, ανέφεραν οι οικονομολόγοι, θα μπορούσε να δημιουργήσει έως και 600 επιπλέον νεοσύστατες εταιρείες ΤΠΕ στην ΕΕ. 

Οι επιχειρήσεις και οι κυβερνητικοί οργανισμοί πρέπει να συνειδητοποιήσουν, επομένως, ότι δεν χρειάζεται να βασίζονται σε υπηρεσίες από εταιρίες τις οποίες δεν ελέγχουν. Πρωτοβουλίες όπως το GAIA-X ή το Matrix είναι μόνο παραδείγματα του τι μπορεί να γίνει για να δημιουργηθεί ένα μέλλον όπου η τεχνολογία είναι ανοιχτή. 

Πηγή άρθρου: https://www.zdnet.com/

Διαβάστε περισσότερα για το ελεύθερο και ανοιχτό λογισμικό προστατεύει την ανεξαρτησία στο https://mathe.ellak.gr/

Leave a Comment