ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Πρώτο Forum – ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Τετάρτη, 01 Νοεμβρίου 2023 | 11.00 – 17.00
Πολεμικό Μουσείο Αθηνών
Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας & Ριζάρη 2-4

Η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς σας καλεί στο 1ο Forum του έργου WeOpenGov “ΑΝΟΙΚΤΗ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ” την Τετάρτη, 01 Νοεμβρίου 2023 | 11.00 – 17.00, στο
Πολεμικό Μουσείο Αθηνών, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας & Ριζάρη 2-4.

Στο Forum θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι από πανεπιστημιακά ιδρύματα, τον δημόσιο και ιδιωτικό
τομέα, τις οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και απλοί ενδιαφερόμενοι για τις αξίες της
διαφάνειας, της συμμετοχής, της λογοδοσίας όπως περιγράφονται στον οργανισμό Open
Government Partnership.

Αναλυτικά η αντζέντα είναι εδώ

Leave a Comment