ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Επέκταση του πιλοτικού έργου FOSSEPS (Free and Open Source Software Solutions for European Public Services) της ΕΕ για το 2024

Σε μια αποφασιστική κίνηση υπογραμμίζοντας τη δέσμευσή τους σε κρίσιμους τομείς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) και το Συμβούλιο επικύρωσαν επίσημα τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2024, σηματοδοτώντας σημαντικό ορόσημο στην αντιμετώπιση πιεστικών παγκόσμιων προκλήσεων, ενισχύοντας παράλληλα τη στήριξη για ερευνητικές πρωτοβουλίες, τη χειραφέτηση των νέων και την καταπολέμηση των εξωτερικών αντιξοοτήτων.

Η Πρόεδρος του ΕΚ Roberta Metsola υπέγραψε τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2024 σε νόμο στις 22 Νοεμβρίου, συμβολίζοντας την κορύφωση των αυστηρών συζητήσεων και των συνεργατικών προσπαθειών στο ημικύκλιο του Στρασβούργου. Ο προϋπολογισμός αυτός, ο οποίος ανέρχεται σε 189,4 δισ. ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές ύψους 142,6 δισ. ευρώ, χρησιμεύει ως απόδειξη της αποφασιστικότητας της ΕΕ να ενισχύσει βασικούς τομείς.

Σε αυτό το πνεύμα, η εξέλιξη του πιλοτικού έργου FOSSEPS σε προπαρασκευαστικές ενέργειες σηματοδοτεί μια καθοριστική αλλαγή στην αξιοποίηση του Ελεύθερου Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (FOSS) στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Δημοσίων Υπηρεσιών (EPS). Η τριάδα δράσεων του έργου — η δημιουργία ενός Καταλόγου Λύσεων Ανοικτού Κώδικα, ο εντοπισμός κρίσιμου λογισμικού στο στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Δημοσίων Υπηρεσιών (EPS) και η διευκόλυνση της συνεργασίας σε ανοικτό κώδικα σε ευρωπαϊκό επίπεδο — στηρίζει τα θεμέλια για τη στρατηγική ψηφιακή ανεξαρτησία, την ανταγωνιστικότητα της αγοράς, την καινοτομία και την κυβερνοασφάλεια.

Η επικείμενη προπαρασκευαστική δράση (ΠΔ) προβλέπει την επέκταση των επιτευγμάτων του πιλοτικού έργου, εστιάζοντας σε βασικούς τομείς:

1. Ευρωπαϊκός Κατάλογος Λύσεων Ανοικτού Κώδικα: Η προπαρασκευαστική δράση αποσκοπεί στη σημαντική επέκταση του ελάχιστου βιώσιμου προϊόντος του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Λύσεων Ανοικτού Κώδικα με την πρόσληψη δεδομένων από περισσότερα κράτη μέλη. Αυτή η ομόσπονδη προσέγγιση θα συμβάλει στην ενοποίηση των εθνικών καταλόγων, θα βοηθήσει τα κράτη μέλη χωρίς υφιστάμενους καταλόγους και θα τυποποιήσει το περιεχόμενο των δεδομένων για ουσιαστικές αναζητήσεις από τους χρήστες.

2. Κατάλογος κρίσιμων λογισμικώνΑντιμετωπίζοντας την έλλειψη ευαισθητοποίησης σχετικά με το κρίσιμο λογισμικό στο πλαίσιο του EPS, η προπαρασκευαστική δράση θα επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του καταλόγου ώστε να ληφθεί υπόψη η αυξημένη χρήση του FOSS στις δημόσιες διοικήσεις. Η συνεργασία με φορείς της βιομηχανίας και της κοινότητας αποσκοπεί στον εντοπισμό και τον μετριασμό των κινδύνων κυβερνοασφάλειας από κοινού, με στόχο τα κράτη μέλη να αυξήσουν τη συνεργασία για τον εντοπισμό και τον μετριασμό των κινδύνων κυβερνοασφάλειας. 

3. Ευρωπαϊκή Συνεργασία για τον Ανοιχτό Κώδικα : Η προπαρασκευαστική δράση θα ενθαρρύνει περαιτέρω τη συνέχιση ενός δικτύου ανοιχτού κώδικα, ενισχύοντας την ικανότητά του όσον αφορά τα μέλη και τις δράσεις. Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην επίτευξη ψηφιακής κυριαρχίας, με παράλληλη καλλιέργεια του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος ανοικτού κώδικα και καθορισμός κοινού μηχανισμού συγκέντρωσης για το EPS. 

4. Ασφάλεια και βιωσιμότητα ανοιχτού κώδικα στον κυβερνοχώρο: Η διεξαγωγή αναλύσεων σχετικά με το ευρέως χρησιμοποιούμενο λογισμικό ανοιχτού κώδικα θα οδηγήσει σε διορθώσεις σφαλμάτων και θα ενισχύσει τη βιωσιμότητα του λογισμικού. Επιπλέον, θα αναπτύξει μια δομή για τη συνεργατική συγκέντρωση πόρων σε όλες τις ευρωπαϊκές διοικήσεις, επιλύοντας κοινές προκλήσεις από κοινού.

5. Καθορισμός στρατηγικών για την προώθηση της περαιτέρω χρήσης λογισμικού που αναπτύσσεται από/για δημόσιες υπηρεσίες: Θα προωθήσει την περαιτέρω χρήση λογισμικού χρησιμοποιώντας διάφορα κίνητρα και θα βοηθήσει τις δημόσιες υπηρεσίες να αντιμετωπίσουν ζητήματα λογισμικού που εμποδίζουν τις λύσεις τους να χρησιμοποιηθούν από άλλες δημόσιες διοικήσεις σε άλλα κράτη μέλη. 

Μπορείτε να βρείτε όλο το υπάρχον περιεχόμενο από την ομάδα FOSSEPS εδώ. 

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment