ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Εισαγωγή στο MITOSLABS: Το Ψηφιακό Αποθετήριο Γνώσης για τη Δημόσια Διοίκηση

Το MITOS LABS είναι ένα ψηφιακό αποθετήριο καινοτόμων προσεγγίσεων που αξιοποιούν την πληροφορία που συγκεντρώνεται στο Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών. Έχοντας ως κύριο στόχο τη συλλογή και τη διάχυση καλών πρακτικών που αναδεικνύουν την αξία των πληροφοριών του ΕΜΔΔ – Μίτος έρχεται να ενισχύσει την καινοτομία μέσα από το τρίπτυχο “Δημόσιοι Φορείς – Φορείς Έρευνας – Ιδιωτικοί Φορείς”. Το MITOS LABS αποτελεί μια έκθεση τεχνικών λύσεων, ερευνητικών αποτελεσμάτων, μελετών που αναδεικνύουν την αξία του Εθνικού Μητρώου και των επιμέρους μητρώων του και της επίδρασης που μπορεί αυτά να έχουν:

  • Στη Δημόσια Διοίκηση με την οπτικοποίηση των πληροφοριών του Μίτου.
  • Στην Εκπαίδευση, προσφέροντας μια πρακτική βάση για εξάσκηση σε θέματα κοστολόγησης, αξιολόγησης και ανασχεδιασμού πραγματικών διαδικασιών της Δημόσιας Διοίκησης όπως καταχωρούνται στο Μίτο.
  • Στην Έρευνα καθώς η βάση γνώσης του Μίτου είναι ανοικτά διαθέσιμη για κάθε μορφής αναλύσεις.
  • Στους Ιδιωτικούς Φορείς που μπορούν να εντοπίσουν ευκαιρίες για νέα έργα ψηφιοποίησης στο Δημόσιο και νέες εφαρμογές για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Το MITOS LABS δίνει μια νέα διάσταση στην αξιοποίηση των δεδομένων του Μίτου. Το αποθετήριο εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες μελέτες, έρευνες, στοιχεία και εκθέσεις από δημόσιους και ερευνητικούς φορείς, καθώς και με επιλεγμένα αποτελέσματα και εκπαιδευτικό υλικό. Διαθέτει διαδραστικά γραφήματα, πίνακες, ταμπλό και αναφορές που επιτρέπουν την παρακολούθηση και ανάλυση βασικών δεικτών και δεδομένων. Επιπλέον, προσφέρει κώδικα για την εύκολη πρόσβαση στο API του Εθνικού Μητρώου Διοικητικών Διαδικασιών σε πολλές δημοφιλείς γλώσσες προγραμματισμού.

Το MITOS LABS είναι ανοιχτό σε δημόσιους φορείς, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, καθώς και σε κάθε μέλος της κοινωνίας που αναζητά τεκμηρίωση και πληροφόρηση για τη γνώση και την καινοτομία που παράγεται στα πλαίσια της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, αλλά και σε όσους έχουν απτά αποτελέσματα που αξιοποιούν τα δεδομένα του Μίτου και

Επισκεφθείτε το MITOS LABS στη διεύθυνση https://labs.mitos.gov.gr/ για να εξερευνήσετε το ψηφιακό αποθετήριο και να επωφεληθείτε από την πλούσια πηγή διοικητικής γνώσης και καινοτομίας.

Πηγή άρθρου: https://digi.gov.gr

Leave a Comment