ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Διαδικτυακό σεμινάριο του Open Source Observatory (OSOR) της ΕΕ — Δημόσιες συμβάσεις λογισμικού ανοικτού κώδικα

Στις 23 Μαΐου το OSOR της Ευρωπαικής Επιτροπής διοργανώνει ένα webinar που επικεντρώνεται στην προμήθεια λογισμικού ανοιχτού κώδικα στον δημόσιο τομέα Η χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα (OSS) στον δημόσιο τομέα χρησίμευσε ως εναλλακτικό εργαλείο για το ιδιόκτητο λογισμικό για την υποστήριξη της ψηφιοποίησης των κυβέρνησεων, συμβάλλοντας στην αποφυγή υψηλού κόστους και εγκλωβισμού σε προμηθευτές. Ωστόσο, … Read more

Διακήρυξη του Στρασβούργου : Οι κοινές αξίες και οι προκλήσεις των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων για την διαλειτουργικότητα και τον ανοιχτό κώδικα

Η διακήρυξη σχετικά με τις κοινές αξίες και προκλήσεις των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων υπογραμμίζει τη γενική υποστήριξη του ανοικτού κώδικα και της διαλειτουργικότητας στον δημόσιο τομέα. Στις 16 και 17 Μαρτίου, οι 27 υπουργοί της ΕΕ που είναι αρμόδιοι για τη δημόσια διοίκηση, τον δημόσιο μετασχηματισμό και τη δημόσια διοίκηση, μαζί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο … Read more

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εγκαινίασε ένα γραφείο προγράμματος ανοικτού κώδικα (OSPO)

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) είναι ο πρώτος οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) που εγκαινίασε επίσημο Γραφείο Προγράμματος Ανοικτού Κώδικα (Ospo). Το Ospo είναι ήδη ο κανόνας για την αξιοποίηση της αξίας από τον ανοικτό κώδικα στη βιομηχανία της τεχνολογίας, και όλο και περισσότεροι κυβερνητικοί οργανισμοί τα δημιουργούν τώρα. Ο λόγος για τη δημιουργία μιας … Read more

Η γαλλική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ ανακοίνωσε τη δημιουργία ειδικής ομάδας για τα ψηφιακά κοινά

Η Γαλλία και άλλα δεκαέξι κράτη μέλη θα εργαστούν σε εθελοντική βάση για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού κόμβου για τα ψηφιακά κοινά, καθώς και για τον εντοπισμό νέων οικονομικών και ανθρώπινων πόρων που θα διατεθούν σε ευρωπαϊκά έργα ανοιxτoύ κώδικα. Στις 7 Φεβρουαρίου, κατά τη διάρκεια της διάσκεψης για την οικοδόμηση της ψηφιακής ανεξαρτησίας στην … Read more

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή εγκαινίασαν το έργο FOSSEPS (Free and Open Source Solutions for European Public Services)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασαν πριν από λίγες μέρες, το έργο FOSSEPS (Free and Open Source Solutions for European Public Services ) . Το έργο είναι ένα πιλοτικό έργο που ξεκίνησε από τον βουλευτή του ΕΚ Marcel Kolaja και έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τις ευρωπαϊκές δημόσιες υπηρεσίες να αντιμετωπίσουν τον ανοικτό … Read more