ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Δίκτυο Γραφείων Ανοιχτού Κώδικα (OSPO) της ΕΕ

Τα γραφεία προγραμμάτων ανοιχτού κώδικα (OSPO) σε δημόσιες υπηρεσίες από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση συνεδριάζουν τακτικά, με στόχο την ευθυγράμμιση της προσέγγισής τους όσον αφορά τις βέλτιστες πρακτικές ανοιχτού κώδικα. Η ανταλλαγή βοηθά στη δημιουργία πρακτικών προγραμμάτων σε ελεύθερο και ανοικτό κώδικα στις δημόσιες υπηρεσίες.

Συγκεντρώνοντας περίπου 13 οργανισμούς από 8 κράτη μέλη, το δίκτυο OSPO της ΕΕ αφορά την ανταλλαγή εμπειριών και τη μάθηση μεταξύ τους. Οι συνεδριάσεις, που διευκολύνονται από το OSPO της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υποδέχονται εκπροσώπους κάθε οργανισμού δημόσιων υπηρεσιών της ΕΕ που επιθυμεί να συνεργαστεί σε στρατηγικές και πρακτικές ελεύθερου και ανοικτού κώδικα. Επί του παρόντος, περιλαμβάνει δημόσιους υπαλλήλους που εργάζονται για δημοτικές διοικήσεις, υπουργεία, κυβερνητικές υπηρεσίες των κρατών μελών και ερευνητικούς οργανισμούς.

Το δίκτυο OSPO της ΕΕ ξεκίνησε τον Μάιο του 2022, σε συνέχεια των συζητήσεων σχετικά με τη διακυβέρνηση ανοικτού κώδικα μεταξύ του CIO του Δήμου Παρισίων (Γαλλία) και της τότε Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (νυν Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Υπηρεσιών). Οι δύο δημόσιες υπηρεσίες επικοινώνησαν και ήρθαν σε επαφή με ομοτίμους, οι οποίοι επιθυμούσαν να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τον τρόπο ενθάρρυνσης της χρήσης ανοικτού κώδικα από την οργάνωσή τους.

Ενθάρρυνση

Στις συναντήσεις τα μέλη παρουσιάζουν λύσεις λογισμικού και εξηγούν πώς υποστηρίζουν την ανάπτυξη ανοιχτού κώδικα στην οργάνωσή τους. Αυτό περιλαμβάνει τη διερεύνηση επιλογών για την επαναχρησιμοποίηση λύσεων και την αλληλοϋποστήριξη.

Τα OSPO και οι οργανισμοί τύπου OSPO στις δημόσιες υπηρεσίες της ΕΕ που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτό το δίκτυο, μπορούν να επικοινωνήσουν με το EC OSPO.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu

Leave a Comment