ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Big Data Test Infrastructure (BDTI) : Μια πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα για τα δεδομένα του δημόσιου τομέα

Το BDTI είναι ένα έτοιμο προς χρήση, δωρεάν, cloud stack ανάλυσης δεδομένων για τον δημόσιο τομέα που προσφέρεται σε όλες τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις για να πειραματιστoύν με εργαλεία ανοικτού κώδικα και να προωθήσουν την περαιτέρω χρήση δεδομένων του δημόσιου τομέα . Αν και ο τίτλος παραπέμπει σε Big Data, δεν είναι μόνο για τα μαζικά δεδομένα, αλλά για όλα τα δεδομένα του δημόσιου τομέα. 

Το BDTI προσφέρεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 2019 στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» (DEP). Με προγραμματισμένο συνολικό προϋπολογισμό ύψους 7,5 δισ. ευρώ, το πρόγραμμα DEP αποσκοπεί στην επιτάχυνση της οικονομικής ανάκαμψης και στη διαμόρφωση του ψηφιακού μετασχηματισμού της κοινωνίας και της οικονομίας της Ευρώπης, αυξάνοντας τη διαθεσιμότητα, την ποιότητα και τη χρηστικότητα των πληροφοριών του δημόσιου τομέα σύμφωνα με την απαίτηση της οδηγίας για τα ανοικτά δεδομένα. 

Ευθυγράμμιση με τις βασικές πολιτικές της ΕΕ

Είναι σημαντικό ότι το BDTI ευθυγραμμίζεται με πολλά βασικά ευρωπαϊκά νομοθετικά πλαίσια και πρωτοβουλίες. Διασφαλίζοντας τη διαθεσιμότητα και την προσβασιμότητα των δεδομένων, το BDTI υποστηρίζει τους στόχους του νόμου περί δεδομένων για την ενίσχυση της χρήσης δεδομένων σε ολόκληρη την ΕΕ. Διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα μεταξύ διαφορετικών συστημάτων δημόσιας διοίκησης, επιτρέποντας την απρόσκοπτη ανταλλαγή δεδομένων και τη συνεργασία, σύμφωνα με τον νόμο περί διαλειτουργικότητας. Επιπλέον, το BDTI ευθυγραμμίζεται με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Δεδομένων για τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς δεδομένων, προωθώντας την καινοτομία που βασίζεται στα δεδομένα. Και παρέχοντας εργαλεία και πλαίσια, το BDTI συμβάλλει στη διασφάλιση ότι οι αναπτύξεις τεχνητής νοημοσύνης στη δημόσια έρευνα συμμορφώνονται με τα πρότυπα της ΕΕ για διαφάνεια, υπευθυνότητα και αξιοπιστία, όπως δηλώνεται στον νόμο AI.

Σελίδα προορισμού BDTI

To BDTI απευθύνεται σε ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις που ενδιαφέρονται να πειραματιστούν με δεδομένα και οι οποίες δεν διαθέτουν την υποδομή γι’ αυτά. Ενθαρρύνει επίσης σθεναρά την ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων με τις δημόσιες διοικήσεις, την ακαδημαϊκή κοινότητα και την govtech. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη νέα ιστοσελίδα του έγου, η οποία σας παρέχει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση της προσφοράς υπηρεσιών , καθώς και πόρους για την υποστήριξή σας, όπως διαδικτυακά σεμινάρια, περιπτώσεις χρήσης και εργαστήρια.

Διαβάστε περισσότερα στο https://big-data-test-infrastructure.ec.europa.eu/index_en

Leave a Comment