ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Παρουσίαση του Μητρώου Διαδικασιών diadikasies.gr στην ημερίδα για την εφαρμογή της αρχής Once Only

Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του Δημόσιου Τομέα, της μείωσης των διοικητικών βαρών, και της ουσιαστικής βελτίωσης και αναβάθμισης των προσφερόμενων προς πολίτες και επιχειρήσεις ηλεκτρονικών υπηρεσιών, η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από το σχέδιο δράσης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 2016-2020 έχει προωθήσει την εφαρμογή της αρχής «Μόνον Άπαξ», δηλαδή της αρχής με βάση την οποία … Read more

Το πρώτο γερμανικό εθνικό σχέδιο δράσης για το Open Government Partnership

Η Γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση ενέκρινε πριν από λίγες ημέρες, το πρώτο Εθνικό Σχέδιο Δράσης (ΕΣΔ)  για το Open Government Partnership.  Με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, η Γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση λαμβάνει σημαντικά μέτρα για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Οι 15 δεσμεύσεις της Γερμανικής Ομοσπονδιακής κυβέρνησης στο ΕΣΔ θα παρέχουν νέους τρόπους για την αύξηση … Read more

MemoPol: Ένα εργαλείο παρακολούθησης των ψήφων των ευρωβουλευτών για τα θέματα των ψηφιακών δικαιωμάτων

Το MemoPol (Πολιτική Μνήμη) είναι ένα εργαλείο ανοιχτού λογισμικού,  που βοηθά τους πολίτες να έρθουν σε επαφή με τους αντιπροσώπους τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,  και να παρακολουθούν τις ψηφοφορίες τους σε συγκεκριμένα θέματα. Βοηθάει στην οικοδόμηση μιας μνήμης για τις πολιτικές ενέργειες των εκλεγμένων αντιπροσώπων καθ ‘όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους, η οποία είναι … Read more

Κατακόρυφη αύξηση της χρήσης ανοιχτού κώδικα από τους δήμους στην περιφέρεια της Βουργουνδίας (Bourgogne-Franche-Comté)

Σχεδόν οι μισοί από τους δήμους (960 από τους 2000) στην πρώην περιφέρεια της Βουργουνδίας της Γαλλίας (τώρα Bourgogne-Franche-Comté) βασίζονται σε υπηρεσίες ανοικτού κώδικα για τις διάφορες διοικητικές εργασίες τους. Οι υπηρεσίες προσελκύουν πολλές άλλες δημόσιες διοικήσεις, συμπεριλαμβανομένων των σχολείων, των νοσοκομείων και των οίκων ευγηρίας. Οι υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης περιλαμβάνουν ιστότοπους, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, … Read more

Η πλειοψηφία των πόλεων στη Βαλλονία (Βέλγιο) χρησιμοποιεί πλέον ανοιχτό κώδικα

Η πλειοψηφία (75%) των δήμων στην περιφέρεια Βαλλονίας του Βελγίου χρησιμοποιεί πλέον λογισμικό και υπηρεσίες ανοιχτού κώδικα. Στην περιοχή, 261 πόλεις, κωμοπόλεις, χωριά και άλλες δημόσιες διοικήσεις χρησιμοποιούν 8 λύσεις ανοιχτού κώδικα, οι οποίες διαχειρίζονται και συντηρούνται κεντρικά από την Intercomunale de Mutualisation Informatique et Organisationnelle (IMIO), έναν πάροχο υπηρεσιών πληροφορικής που ιδρύθηκε το 2011 … Read more