ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Interoperable Europe Act : μια ευκαιρία για την ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού των δημόσιων διοικήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη;

Στις 18 Νοεμβρίου 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την πρόταση της Πράξης για τη Διαλειτουργική Ευρώπη και τη συνοδευτική ανακοίνωσή της για την ενίσχυση της διασυνοριακής διαλειτουργικότητας και της συνεργασίας στον δημόσιο τομέα σε ολόκληρη την ΕΕ. Η πρόταση ακολουθεί άλλες πολιτικές ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως η δήλωση του Ταλίν του 2017 για την … Read more

Σε ανοικτή διαβούλευση οι προκλήσεις για τη δημιουργία ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών νέας γενιάς 13-24 Απριλίου 2023 από τον Κόμβο Ψηφιακής Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση GR digiGOV-innoHUB

Η αξιολόγηση και ανάδειξη σημαντικών λειτουργικών και διοικητικών προκλήσεων στον Δημόσιο Τομέα που θα αποτελέσουν την πολύτιμη βάση για τη δημιουργία καινοτόμων ψηφιακών λύσεων, είναι ο στόχος της ανοικτής διαβούλευσης που εγκαινιάζει ο Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση GR digiGOV-innoHUB, από τις 13 έως τις 24 Απριλίου 2023. Η δράση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος … Read more

Τρεις συστάσεις για πιο περιεκτική και δίκαιη τεχνητή νοημοσύνη στον δημόσιο τομέα

Ολοένα και περισσότερες δημόσιες οντότητες σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν αλγόριθμους για να βελτιώσουν τις πολιτικές και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων με βάση τα δεδομένα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στη διόρθωση των προκαταλήψεων και στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων. Ωστόσο, τα ίδια δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για να εκπαιδεύσουν αλγόριθμους που θα οδηγήσουν σε διακρίσεις … Read more

Δίκτυο Κοινωνίας Πολιτών – Δημόσιων Φορέων για την Ανοικτή Διακυβέρνηση – Παρασκευή 7 Απριλίου: πρώτη διαδικτυακή συνάντηση του Δικτύου WeOpenGov με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών

Το ‘WeOpenGov: Δίκτυο Κοινωνίας Πολιτών – Δημόσιων Φορέων για την Ανοικτή Διακυβέρνηση’ καλεί σε διαδικτυακή συνάντηση τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και όλους τους φορείς που ενδιαφέρονται για την ανοικτή διακυβέρνηση, την Παρασκευή 7 Απριλίου μεταξύ 11.00 – 13.00. Το έργο WeOpenGov προσδοκά να αποτελέσει θεμέλιο ενός πανελλαδικού μόνιμου πλήρως λειτουργικού δικτύου για την … Read more

Open Source Observatory της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: OSPOs στην δημόσια διοίκηση

To Open Source Observatory της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσίευσε μια νέα ενότητα για την υποστήριξη των δημόσιων διοικήσεων που επιθυμούν να ξεκινήσουν ένα Open Source Program Office(OSPO) στον οργανισμό τους. Η σελίδα συλλέγει πληροφορίες, ειδήσεις και οδηγούς για να απαντήσει στις πιο κοινές ερωτήσεις. Τα Γραφεία Ανοιχτού Κώδικα ( OSPO) γίνονται όλο και πιο δημοφιλή ως … Read more