ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο του ψηφιακού μετασχηματισμού στη δημόσια διακυβέρνηση

Ο όρος «δημόσια διακυβέρνηση» χρησιμοποιείται για να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο οι ρόλοι των ενδιαφερόμενων μερών, των φορέων και των δημόσιων λειτουργών είναι οργανωμένοι, διαρθρωμένοι και διοικούνται με στόχο την ενίσχυση των βασικών κρατικών λειτουργιών και τη διασφάλιση της συμμετοχής των πολιτών. Πρόσφατα, η δημόσια διακυβέρνηση αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στο πλαίσιο … Read more

Έκθεση για την πρόοδο των κρατών-μελών της ΕΕ για ψηφιακές και διαλειτουργικές δημόσιες υπηρεσίες

Πριν λίγες μέρες, δημοσιεύθηκε μια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Διακήρυξης του Βερολίνου του 2020 για την ψηφιακή διακυβέρνηση . Οι ψηφιακές και διαλειτουργικές δημόσιες υπηρεσίες είναι καθοριστικής σημασίας για να παραμείνει η ΕΕ ανθεκτική, ανταγωνιστική και καινοτόμος. Ένας σημαντικός μοχλός για την επιτυχή ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής κοινωνίας και οικονομίας είναι οι δίκαιες, χωρίς αποκλεισμούς, ανοιχτές και αξιόπιστες … Read more

Τρεις συστάσεις για πιο περιεκτική και δίκαιη τεχνητή νοημοσύνη στον δημόσιο τομέα

Ολοένα και περισσότερες δημόσιες οντότητες σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν αλγόριθμους για να βελτιώσουν τις πολιτικές και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων με βάση τα δεδομένα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στη διόρθωση των προκαταλήψεων και στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων. Ωστόσο, τα ίδια δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για να εκπαιδεύσουν αλγόριθμους που θα οδηγήσουν σε διακρίσεις … Read more

Ο ρόλος των κυβερνήσεων στην προώθηση λογισμικού ανοιχτού κώδικα: Μια έρευνα του CSIS (Center for Strategic and International Studies)

Η έρευνα του CSIS (Center for Strategic and International Studies) δημιούργησε ένα σύνολο δεδομένων 669 κυβερνητικών πολιτικών για το λογισμικό ανοιχτού κώδικα (OSS) στο οποίο καταγράφει τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο έχουν εμπλακεί και υποστηρίζουν το λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Η ερευνητική ομάδα βασίστηκε σε δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες για … Read more

Μελέτη για τις οικονομικές και γεωπολιτικές επιπτώσεις του Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα

Ο ανοιχτός κώδικας βρίσκεται στο επίκεντρο της υποδομής του Διαδικτύου, του λογισμικού που χρησιμοποιείται από άτομα ή κυβερνήσεις και των διαδικασιών καινοτομίας των εταιρειών τεχνολογίας. Αντιμέτωπες με απειλές για την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα του μοντέλου ανοιχτού κώδικα, οι κυβερνήσεις αρχίζουν να ασχολούνται πολύ πιο εμπεριστατωμένα με το θέμα, το οποίο γίνεται ολοένα και πιο … Read more