ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ψηφιακή Μεταμόρφωση των Δημόσιων Υπηρεσιών στην Πορτογαλία: Το πρόγραμμα Mosaico

Η κυβέρνηση της Πορτογαλίας προχώρησε σε μια σημαντική πρωτοβουλία για τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων υπηρεσιών με την ανάπτυξη του προγράμματος Mosaico. Μέσω του Οργανισμού Διοικητικού Εκσυγχρονισμού (AMA), το Mosaico αποσκοπεί στην παροχή μιας ενιαίας, ψηφιακής εμπειρίας για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως της υπηρεσίας ή του κρατικού φορέα.

Η Αναγκαιότητα

Στη σύγχρονη εποχή, οι δημόσιες υπηρεσίες δεν ορίζονται πλέον από φυσικές τοποθεσίες, αλλά από την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται άμεσα και αποτελεσματικά στις ανάγκες των πολιτών μέσω ψηφιακών καναλιών. Η AMA αναγνώρισε ότι η έλλειψη μιας τυποποιημένης προσέγγισης στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη αυτών των υπηρεσιών οδηγούσε σε κατακερματισμένες εμπειρίες και δυσκολίες στην ψηφιακή μεταμόρφωση.

Ο Στόχος

Το Mosaico δημιουργήθηκε για να καλύψει αυτό το κενό, προσφέροντας ένα κοινό πλαίσιο για την ανάπτυξη ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών. Στόχος είναι η παροχή υπηρεσιών που είναι φιλικές προς τον χρήστη, αξιόπιστες, αποδοτικές και προσβάσιμες. Με αυτόν τον τρόπο, η κυβέρνηση φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα συνεκτικό και ενιαίο ψηφιακό οικοσύστημα, που θα θέσει πρότυπα για την ανάπτυξη δημόσιων υπηρεσιών σε όλη τη χώρα.

Η εφαρμογή

Το Mosaico αναπτύσσεται από ειδική ομάδα στο πλαίσιο του TicAPP, του Κέντρου Ψηφιακών Ικανοτήτων για τη Δημόσια Διοίκηση, μιας μονάδας της AMA. Η ομάδα αποτελείται από ειδικούς σε θέματα διαχείρισης έργων, ανάπτυξης, ιδιοκτησίας προϊόντων, σχεδιασμού εμπειρίας χρήστη και ευέλικτων μεθοδολογιών (Scrum). Το Mosaico αξιοποιεί υφιστάμενες κοινές πλατφόρμες και στοιχεία, εξασφαλίζοντας αποτελεσματικότητα και διευκολύνοντας τις συνεχείς βελτιώσεις. Μια κρίσιμη πτυχή του έργου είναι η εμπλοκή των ενδιαφερομένων μερών και η συνεχής επικοινωνία. Αυτό θα είναι απαραίτητο για την προώθηση της ευρείας υιοθέτησης του Mosaico σε όλο τον δημόσιο τομέα και τη διασφάλιση της επιτυχούς ενσωμάτωσής του στις υφιστάμενες πρακτικές

Η Σημασία της Ενιαίας Προσέγγισης

Με το Mosaico, η Πορτογαλία θέτει τις βάσεις για μια νέα εποχή στις δημόσιες υπηρεσίες, όπου η ψηφιακή μεταμόρφωση δεν είναι απλώς ένα τεχνολογικό επίτευγμα, αλλά μια στρατηγική που τοποθετεί τον πολίτη στο επίκεντρο. Η ενοποίηση των διαδικασιών και η δημιουργία ενός ενιαίου ψηφιακού πλαισίου αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά την εμπειρία των πολιτών, καθιστώντας την πιο ομαλή και αξιόπιστη.

Προσδοκίες και Προοπτικές

Η επιτυχία του Mosaico θα εξαρτηθεί από τη δέσμευση όλων των εμπλεκόμενων φορέων και την αποτελεσματική συνεργασία τους. Αν το εγχείρημα πετύχει, θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο για άλλες χώρες που επιδιώκουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των δημόσιων υπηρεσιών τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Mosaico και την πρόοδο του έργου, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της AMA

Πηγή άρθρου: https://www.eipa.eu/epsa/mosaico/

Leave a Comment