ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Δημοσιεύθηκε η μελέτη για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Καταλόγου Εφαρμογών για την επαναχρησιμοποίηση λύσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στις Ευρωπαϊκές δημόσιες υπηρεσίες

Πρόσφατα ολοκληρώθηκε μια μελέτη για την εξέταση ζητημάτων για τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού καταλόγου επιχειρηματικών εφαρμογών ανοιχτού κώδικα που έχουν κατασκευαστεί από τα κράτη μέλη. Η μελέτη που χρηματοδοτήθηκε από τη Interoperable Europe αποτελεί πολύτιμη συμβολή στο πιλοτικό έργο FOSSEPS , το οποίο στοχεύει στην αύξηση της συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Δημόσιων Υπηρεσιών στο θέμα … Read more