ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Global Financial Integrity

Η Global Financial Integrity (GFI) είναι ένας μη κερδοσκοπικός ερευνητικός οργανισμός στην  Washington, ο οποίος παράγει αναλύσεις υψηλής αξίας σχετικά με παράνομες χρηματοοικονομικές ροές, συμβουλεύει κυβερνήσεις αναπτυσσόμενων χωρών για αποτελεσματικές λύσεις πολιτικής και προβάλλει πρακτικά μέτρα διαφάνειας στο διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα ως μέσα για την παγκόσμια ανάπτυξη και ασφάλεια.

Κάθε χρόνο, περίπου ένα τρισ δολάρια ρέουν παράνομα εξω από τις αναπτισσόμενες χώρες λόγω εγκλήματος, διαφθοράς και φοροαποφυγής. Το ποσό αυτό είναι σχεδόν δεκαπλάσιο από εκείνο που εισρέει σε αυτές τις οικονομίςς ως ξένη βοήθεια. Αρκετές αναπτυσσόμενες χώρες έχουν αποτύχει να αναπτυχθούν στο σημείο εκείνο που θα του επέτρεπε να μη χρειάζονται πλέον την ξένη βοήθεια. Επίσης για πολλά χρόνια οι οικονομολόγοι της ανάπτυξης προβληματίζονται από το γεγονός της έλλειψης ανάπτυξης στις αναπτυσσόμενες χώρες παρά τις υψηλές εισροές ξένης βοήθειας.

One thought on “Global Financial Integrity

  1. Στη χώρα αυτή λοιπόν διώκεται συστηματικά η παρανομία, κάτι που τείνει να διαφανεί ως ποιότητα και στο δικό μας έθνος, όπου μέχρι προ δεκαετίας η δεδομένη κατάσταση ήταν όντως η παρανομία, και όχι η τιμιότητα και η νομιμότητα.

Leave a Comment