ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

NOMAD workshop στη Βουλή των Ελλήνων 25.11.2014

To Κέντρο Ευρωπαϊκών Έργων και Ενημέρωσης της Υπηρεσίας Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Βουλής των Ελλήνων παρουσιάζει στις 25.11.2014 στον ισόγειο χώρο του κτιρίου Αμαλίας 22-24 της Βουλής των Ελλήνων, για τελευταία φορά το ερευνητικό έργο ‘ΝΟΜΑD – Διαμόρφωση και επικύρωση πολιτικών με τη χρήση αδόμητων διαδικτυακών πληροφοριών της κοινής γνώμης’ που σχετίζεται με άμεσα με τη Ψηφιακή Δημοκρατία και την Ψηφιακή Ατζέντα της ΕΕ και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή FP7 DG ICT & MEDIA. 

Σε συνέχεια των τεχνικών και ενημερωτικών συναντήσεων των εταίρων του έργου (Βουλή των Ελλήνων, Αυστριακή Βουλή, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, CRITICAL PUBLICS, ATC, Fraunhofer, Qwentes, GOOGLE) στις οποίες συμμετείχαν Βουλευτές, Επιστημονικοί Συνεργάτες, Υπάλληλοι της Βουλής και Ερευνητές  θα πραγματοποιηθεί  το τελικό workshop ως ημερίδα ενημέρωσης στην Βουλή των Ελλήνων στις 25.11.2014, όπου θα παρουσιαστούν πλέον δια ζώσης τα αποτελέσματα του έργου και των πιλοτικών του εφαρμογών με έμφαση σε θέματα ενεργειακής πολιτικής.

Μετά την ολοκλήρωση του ερευνητικού έργου  NOMAD (www.nomad-project.eu), είναι αναγκαία η διαδραστική συμμετοχή του συνόλου των ενδιαφερόμενων Επιτροπών της Βουλής (Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας, Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων),  Γραφείων Κοινοβουλευτικών Ομάδων αλλά και μεμονωμένων Βουλευτών ή Επιστημονικών Συνεργατών τους, του Γραφείου Τύπου της Βουλής καθώς και της Επιστημονικής Υπηρεσίας, ως μέλη του τελικού focus group αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του έργου.

Με αυτό τον τρόπο η Βουλή των Ελλήνων θα συμβάλλει στη δια ζώσης διαμόρφωση και αξιολόγηση των χαρακτηριστικών των εργαλείων του έργου.

Το NOMAD παρέχει στους χρήστες (βουλευτές, κόμματα, επιστημονικούς συνεργάτες, δημοσιογράφους κλπ) εργαλεία εξατομικευμένης αναζήτησης και επεξεργασίας πληροφορίας του παγκόσμιου και κοινωνικού ιστού (internet).  Σε αντίθεση με τις υπάρχουσες μηχανές αναζήτησης, το NOMAD προσφέρει μια σειρά προηγμένων δυνατοτήτων ανάκτησης, ανάλυσης, κατηγοριοποίησης και αποτύπωσης των απόψεων των πολιτών σε σχέση με μια προτεινόμενη πολιτική πρόταση, καθώς και δυνατότητες συλλογής και σύγκρισης επιχειρημάτων, όπως αυτά εκφράζονται από τους πολίτες στο διαδίκτυο. Μέσα από την οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων, οι φορείς λήψης αποφάσεων μπορούν να αποκτήσουν μια εικόνα της επίδρασης της πολιτικής τους ατζέντας και να την αξιοποιήσουν  στη διαμόρφωση και επικύρωση πολιτικών σεναρίων.  

Στις 25.11.2014 και ώρα 10:00 – 12:00, στον ισόγειο χώρο του κτιρίου Αμαλίας 22-24 θα παρουσιαστεί το εργαλείο NOMAD και θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να δοκιμάσουν και να αξιολογήσουν τη λειτουργία του. 

Επειδή η συμμετοχή των εμπλεκομένων στη λήψη αποφάσεων είναι απαραίτητη για την επιτυχή κατάληξη αυτού του workshop – που θα διαρκέσει  τουλάχιστον 1,5 ώρα – θα θέλαμε την αμέριστη υποστήριξη σας ώστε να συμμετάσχουν όσον το δυνατόν περισσότεροι.

Πληροφορίες:   210 3735317210 3735120, dkoryzis@parliament.gr 

 

Leave a Comment