ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

NIFO Factsheets: Η Ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην Ευρώπη

Η κοινότητα του National Interoperability Framework Observatory (NIFO) δημοσίευσε πριν από λίγες μέρες μια νέα σειρά δελτίων Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτά τα δελτία επικεντρώνονται στις πολιτικές και τις δραστηριότητες που καλύπτουν τις ορθές πρακτικές στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς όφελος των δημόσιων διοικήσεων, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες.

Central Puzzle Small

Μια από τις βασικές τάσεις που προσδιορίζονται σε αυτά τα δελτία, είναι η διαρκής εξέλιξη των σχετιζόμενων υπηρεσιών eID (Π.χ: Υπηρεσίες ηλεκτρονικής υπογραφής). Τα παραδείγματα περιλαμβάνουν την ενσωμάτωση της εθνικής ταυτότητας με ευρωπαϊκό σύστημα ECAS ή ακόμα και με τα κοινωνικά δίκτυα, όπως στη Λετονία. Η αύξηση των λύσεων στις ηλεκτρονικές υπογραφές/eID συνδυάζεται με την δραστική βελτίωση των αποδοτικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Η εξέλιξη αυτή περιλαμβάνει πρωτοβουλίες προσανατολισμένες στην κατάργηση της χρήσης χαρτιού μέσω διαδικασιών ηλεκτρονικής υποβολής ή ηλεκτρονικών συστημάτων τιμολόγησης. Για παράδειγμα, το “data box”, η εθνική λύση ηλεκτρονικής παράδοσης που εφαρμόζεται στην Τσεχική Δημοκρατία, ανταλλάσσει με ασφάλεια πάνω από 300.000 μηνύματα ανά ημέρα με υψηλό ρυθμό ανάγνωσης (99%). Η Κύπρος έχει δημιουργήσει ένα σύστημα για ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για trademarks , που συνδέονται με το Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά .

Μια άλλη τάση είναι η αυξανόμενη ωριμότητα των εθνικών μητρώων. Στον τομέα αυτό, παρατηρείται μια φάση σταθεροποίησης. Ένα παράδειγμα είναι το ιρλανδικό “Single Customer View” , το οποίο συνδέει δεδομένα από διάφορες βάσεις δεδομένων δημοσίων υπηρεσιών. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η επικείμενη ενεργοποίηση του ιταλικού Ψηφιακού Μητρώου Πληθυσμού που θα μειώσει τον κατακερματισμό των προσωπικών δεδομένων που υπάρχουν τώρα στις δημοτικές βάσεις δεδομένων.

Τα δελτία ηλεκτρονικής διακυβέρνησης περιλαμβάνουν, όσο το δυνατόν καλύτερα, ένα ολοκληρωμένο στιγμιότυπο της κατάστασης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ευρώπη και αποτελούν ένα μοναδικό εργαλείο για τον εντοπισμό ορθών πρακτικών σε πολιτικό και τεχνολογικό επίπεδο.

Το NIFO είναι μια υπηρεσία έργου που παρέχεται από το πρόγραμμα ISA² της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και παρέχει λύσεις για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Βοηθά τις χώρες της ΕΕ για την παρακολούθηση της αφομοίωσης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της διαλειτουργικότητας.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu

Leave a Comment