ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Αλλάξτε το πόθεν έσχες των βουλευτών!

truthΚαλούμε για μεγαλύτερη διαφάνεια στα πόθεν έσχες των βουλευτών, υπογράψτε στο https://secure.avaaz.org

Γιατί είναι σημαντικό;

Στηρίξτε την καμπάνια στο Αvaaz για αναβάθμιση του νομικού πλαισίου, υπέρ της διαφάνειας και της ενημέρωσης των πολιτών.

Τα προβλήματα με τα πόθεν έσχες σήμερα:

 • Πρόκειται βασικά για δηλώσεις “έσχες” και όχι “πόθεν”
 • Έχουν πολλά σημεία κενά (μη συμπληρωμένες κατηγορίες)
 • Είναι σχεδόν ακατανόητα για το μέσο πολίτη που δεν διαθέτει ειδικές γνώσεις καθώς: περιλαμβάνουν περισσότερους από σαράντα φορολογικούς κωδικούς, χωρίς ονομαστική αντιστοιχία τους σε εισόδημα, ακίνητη περιουσία, μετοχές κ.ο.κ.
 • Αναρτώνται σε “κλειστή” μορφή: φωτογραφίες pdf, μη αναζητήσιμα αρχεία, μη μηχαναγνώσιμα
 • Είναι δημοσιεύσιμα μόνο για τριάντα ημέρες, στη συνέχεια η Βουλή τα “κατεβάζει” από την ιστοσελίδα της
 • Θεωρείται παράνομη η αναπαραγωγή μέρους των δηλώσεων, επιτρέπεται μόνο ολόκληρο το αρχείο, με σκοπό να αποφεύγεται η διασταύρωση των στοιχείων τους με άλλα διαθέσιμα στοιχεία στο διαδίκτυο για το ίδιο πρόσωπο

 
Το Vouliwatch, στο πλαίσιο του σκοπού του για υποστήριξη και προώθηση της διαφάνειας και της ανοιχτότητας, καλεί, σήμερα την ελληνική Βουλή να αλλάξει τη νομοθεσία σχετικά με τα πόθεν έσχες και την πρακτική της αρμόδιας Επιτροπής σχετικά με τον τρόπο και χρόνο δημοσίευσης των δεδομένων αυτών.
Συγκεκριμένα ζητάμε:

 • να επιβεβαιώνεται από την Επιτροπή ότι τηρείται το “πόθεν”, δηλαδή η αναφορά των πηγών εισοδημάτων
 • η Επιτροπή να ορίσει απλό και εύληπτο τρόπο παρουσίασης των στοιχείων (με τίτλους περιγραφής εντός των αρχείων και όχι κωδικούς)
 • η Επιτροπή να “ανοίξει” τα αρχεία που δημοσιεύονται, ώστε να είναι μηχαναγνώσιμα και αναζητήσιμα από τους πολίτες (αρχεία excel, html όχι pdf)
 • η Επιτροπή να ορίσει ότι θα διατηρούνται τα στοιχεία αυτά διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Βουλής μόνιμα σε ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο, προσβάσιμο σε όλους
 • να επιτρέπεται νομοθετικά να αναπαράγονται και αποσπασματικά αυτά τα στοιχεία σε άλλες ιστοσελίδες, πέραν της Βουλής, ώστε να είναι δυνατή η διασταύρωση

Με αυτόν τον τρόπο θα κάνουμε ένα συμβολικό βήμα προς την αναγκαία διαφάνεια και λογοδοσία που χρειάζεται να επιδείξει το πολιτικό μας σύστημα. Θα μας στηρίξετε;

Πηγή: http://www.vouliwatch.gr/

 

Leave a Comment