ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Μελέτη με θέμα “Ψηφιακώς Ενεργοποιούμενη Διαφάνεια και Εμπιστοσύνη Πολιτών”

diafthora Η συνδρομή σας στην μελέτη με θέμα “Ψηφιακώς Ενεργοποιούμενη Διαφάνεια και Εμπιστοσύνη Πολιτών” θα βοηθήσει να κατανοήσουμε πώς αντιλαμβάνονται οι πολίτες την ψηφιακώς ενεργοποιούμενη διαφάνεια του Κράτους, πόσο καλά γνωρίζουν το σχετικό με αυτήν πληροφοριακό σύστημα «Διαύγεια» και ποιες είναι οι απόψεις τους για τη σχέση μεταξύ του συστήματος και της εμπιστοσύνης των πολιτών στην κυβέρνηση.

 
Παρακαλούμε να αφιερώσετε 5’ από το χρόνο σας απαντώντας στα 38 ερωτήματα της μελέτης. 

 

Τα αποτελέσματα ενδέχεται να δημοσιοποιηθούν στο πλαίσιο εκτενέστερου ερευνητικού άρθρου, με μέριμνα για την απόλυτη διασφάλιση της ανωνυμίας όσων συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ανταπόκρισή σας και παρακαλούμε να προωθήσετε το μήνυμα και σε άλλους που θεωρείτε ότι θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την έρευνα.

 

http://www.surveygizmo.com/s3/2927427/diavgeia

 

 

Leave a Comment