ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολογίας, Οικονομίας και Διοίκησης (ΠΑΣΥΤΟΔ’ 2016): Η Αξιοποίηση της Τεχνολογίας στον Εκσυγχρονισμό της Διοίκησης

img1Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και το Εργαστήριο Εφαρμογών Ψηφιακής Υγείας και Οικονομικών Υγείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σας προσκαλούν στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολογίας, Οικονομίας και Διοίκησης που διοργανώνουν στις 1-2 Νοεμβρίου 2016 στην Τρίπολη με Θέμα: Η Αξιοποίηση της Τεχνολογίας στον Εκσυγχρονισμό της Διοίκησης. Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου είναι μέλος του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ.

Ο στόχος του συνεδρίου είναι να προωθήσει και να βελτιώσει τη συνεχή ενημέρωση και κατάρτιση των ανθρώπων που συμμετέχουν ενεργά στη Δημόσια Διοίκηση και να προβάλλει τη γνώση, την εμπειρία, τη τεχνογνωσία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών.  To συνέδριο αυτό αποτελεί σημείο αναφοράς για όλες τις εξελίξεις στους τομείς των έργων και δράσεων Πληροφορικής και Ψηφιακής Τεχνολογίας που έχουν άμεση σχέση με τις Δημόσιες Υπηρεσίες, τους Οργανισμούς και τον Ιδιωτικό Τομέα. Για το λόγο αυτό παρουσιάζει σημαντικό ενδιαφέρον για την Ελληνική Δημόσια Διοίκηση.

Οι βασικές θεματικές ενότητες, που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου είναι:

  • 1η θεματική ενότητα: “Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης”
  • 2η θεματική ενότητα: “Οργάνωση και Διοίκηση της Υγείας
  • 3η θεματική ενότητα: “Tοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Εποχή της Κρίσης
  • 4η θεματική ενότητα : “e-Health: Επαναπροσδιορισμός των Σχέσεων όλων των Εμπλεκομένων Φορέων
  • 5η θεματική ενότητα: “Πολιτική της Υγείας
  • 6η θεματική ενότητα: “Hλεκτρονική Διακυβέρνηση και Δημόσια Διοίκηση
  • 7η θεματική ενότητα: “Οι ΤΠΕ στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
  • 8η θεματική ενότητα: “GIS στη Δημόσια Διοίκηση και Υγεία

Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα διοργανωθεί στρογγυλό Τραπέζι με θέμα: Aνοικτά Δεδομένα & Ανοικτή Διακυβέρνηση, όπου θα συμμετέχει ο κ. Κώσταντίνος Βασιλάκης, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και εκπρόσωπος από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ και ο κ. Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, Recearch Manager του ODI Athens.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου εδώ.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του session:

2/11,

13:00-14:30

Αμφιθέατρο Στρογγυλό Τραπέζι ΔΔ “Aνοικτά Δεδομένα & Ανοικτή Διακυβέρνηση”, Συντονισμός: Επίκ. Καθηγήτρια Α. Λαζακίδου, Διευθύντρια Εργαστηρίου Εφαρμογών Ψηφιακής Υγείας & Οικονομικών Υγείας (Εργαστηρίου Εφαρμογών Ψηφιακής Υγείας & Οικονομικών Υγείας (DigiTHEA Lab)

 

Ομιλίες:

 

Δρ. Κων/νος Ιωάννου, Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνολογικού Εξοπλισμού και Δικτύων Συντονιστής Εθνικού Δικτύου Διαχείρισης Περιστατικών Ασφάλειας, Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Τίτλος Εισήγησης: Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τη Λήψη των Εκλογικών Αποτελεσμάτων

 

Αναπλ. Καθηγητής Κωνσταντίνος Βασιλάκης, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Τίτλος Εισήγησης: Ανοικτά Δεδομένα και Ανοικτή Διακυβέρνηση: Οφέλη, Αρχές και Τεχνολογίες

 

Επίκ. Καθηγητής Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική,  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τίτλος Εισήγησης: Από τα Ανοικτά στα Διασυνδεδεμένα Δεδομένα: Μελέτη Περίπτωσης για τη Δημόσια Οικονομία

 

Γιώργος Καραμανώλης, Co-Founder & CTO/CIO, Crowdpolicy

Τίτλος Εισήγησης: Καινοτομώντας με Ανοικτά Δεδομένα, Ανοικτές Διαδικασίες και Crowdsourcing

Leave a Comment