ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

4η Συνάντηση Εργασίας (focus group) για το Ευρωπαϊκό έργο «Your Data Stories»

ydsΟ Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ, www.eellak.gr) σε συνεργασία με το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και την ATC διοργάνωσαν στο χώρο του στο χώρο του INNOVATHENS την 4η συνάντηση εργασίας (focus group) για το Ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο Your Data Stories (YDS).

Στο focus group συμμετείχαν στελέχη του Υπουργείου και άλλων φορέων του Δημοσίου και φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών καθώς και δημοσιογράφοι οποίοι δραστηριοποιούνται στους τομείς της διαφάνειας, του ελέγχου και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης. Στόχος της συνάντησης ήταν η επίδειξη λειτουργίας της νέας έκδοσης της πλατφόρμας YDS και η επαλήθευση της χρηστικότητας της από τους ίδιους τους χρήστες.

Ο βασικός σκοπός του πιλοτικού προγράμματος είναι η προώθηση της δημοσιονομικής διαφάνειας και της συμμετοχής, επαναπροσδιορίζοντας τη δυνατότητα χρήσης μεγάλου όγκου δημοσίως διαθέσιμων δεδομένων από πολίτες και επαγγελματίες. Η πλατφόρμα YDS αξιοποιεί τα ανοιχτά δεδομένα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ, του ΕΣΠΑ καθώς και άλλες πηγές οικονομικών δεδομένων (data.gov.gr, κ.λπ.).

Λίγα λόγια για το ερευνητικό έργο Your Data Stories

Το Ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο με τίτλο “Your Data Stories” (YDS) χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Horizon 2020 που αποτελεί το χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία για την περίοδο 2014- 2020.

Το έργο υλοποιεί μία, ειδικά διαμορφωμένη, ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία είναι βασισμένη σε εργαλεία ανοιχτού κώδικα, για την πιο αποτελεσματική αξιοποίηση ανοιχτών κυβερνητικών δεδομένων και την προώθηση της διαφάνειας, της συνεργασίας και της συμμετοχικότητας. Οι χρήστες θα διευκολύνονται από ισχυρά ανοιχτά εργαλεία, όχι μόνο για να εντοπίσουν πληροφορίες, αλλά και για να τις συνδυάσουν με άλλες ποικίλες και δυναμικές πηγές δεδομένων από όλη την Ευρώπη. Επιπλέον, έχει αναπτυχθεί συγκεκριμένο εργαλείο για τη διαδικτυακή αφήγηση των ιστοριών αυτών με βάση τα δεδομένα (data stories).

Το έργο, που είναι μία κοινοπραξία 9 Ευρωπαϊκών εταίρων, περιλαμβάνει τέσσερις ελληνικούς οργανισμούς:

Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ)

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» (SKEL Lab, Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών)

Athens Technology Center (ATC)

Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Το έργο αναμένεται να βοηθήσει τους κυβερνητικούς φορείς που δημοσιοποιούν ανοιχτά δεδομένα, παρέχοντάς τους έναν αποτελεσματικό τρόπο προώθησης της ουσιαστικής και χρήσιμης δημοσίευσης των στοιχείων της κυβέρνησης. Επικεντρώνεται στην επίτευξη στόχων όπως η κάλυψη αναγκών πολιτών και επιχειρήσεων μέσω της αξιοποίησης των ανοιχτών δεδομένων για καλές και καινοτόμες χρήσεις, την προώθηση της χρήσης ανοιχτών δεδομένων, και την αξιοποίησή τους με νέους τρόπους. Προωθεί έτσι την ενίσχυση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

unspecified4 unspecified3 unspecified1 unspecified

Leave a Comment