ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

PUBLIC INTEGRITY HACKATHON, 1-2 Απριλίου 2017 στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) από κοινού με την Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ΓΕ.ΓΑ.ΚΑ.Δ.), το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ), διοργανώνει Hackathon για την Ακεραιότητα στον Δημόσιο Τομέα. Πρόκειται για ένα συμμετοχικό μαραθώνιο προγραμματισμού που απευθύνεται σε φοιτητές, ακαδημαϊκούς ερευνητές, προγραμματιστές, καθώς και σε όλους όσους ενδιαφέρονται για ζητήματα καταπολέμησης της διαφθοράς αναζητώντας τρόπους να ευαισθητοποιήσουν την κοινωνία σχετικά με τα θέματα αυτά.

Η διαφθορά στο δημόσιο τομέα αποτελεί ένα από τα πιο διαβρωτικά φαινόμενα της εποχής μας. Οδηγεί σε σπατάλη δημοσίων πόρων, οξύνει τις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες, δίνει έδαφος σε δυσαρέσκειες και πολιτική πόλωση και μειώνει την εμπιστοσύνη απέναντι στους δημόσιους θεσμούς.

Κίνδυνοι για την εμφάνιση φαινομένων διαφθοράς εντοπίζονται στις διάφορες αλληλεπιδράσεις μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, της κοινωνίας των πολιτών και ατόμων σε όλα τα επίπεδα της διαδικασίας λήψεως πολιτικών αποφάσεων. Έτσι, για την αντιμετώπιση των εν λόγω κινδύνων που προκύπτουν από τις συναλλαγές μεταξύ πολιτών και κυβέρνησης, την ενίσχυση της ακεραιότητας και τη μείωση των φαινομένων διαφθοράς στο δημόσιο τομέα, απαιτείται η εμπλοκή όλης της κοινωνίας.

Το Hackathon στοχεύει να προωθήσει την ανάπτυξη ιδεών και καινοτόμων λύσεων για την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην πρόληψη και την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Ελλάδα. Είναι μια ανοιχτή πρόσκληση για ανάληψη θετικών δράσεων και πρωτοβουλιών, που θα αλλάξουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Το Hackathon θα διεξαχθεί στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου( Ομήρου 9, Ταύρος, για οδηγίες πρόσβασης δείτε το χάρτη), καλούνται να συμμετέχουν φοιτητές, ακαδημαϊκοί-ερευνητές, start–up επιχειρήσεις, προγραμματιστές καθώς και όσοι άλλοι ενδιαφέρονται για θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς και ευαισθητοποίησης των πολιτών.

 

Το αναλυτικό πρόγραμμα του Hackathon

όπως έχει διαμορφωθεί έως σήμερα είναι διαθέσιμο εδώ.

 

 

Leave a Comment