ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Sharing & Reuse Conference 2019 – Μια διάσκεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφιερωμένη στο ανοικτό λογισμικό

Στις 11 Ιουνίου, η δεύτερη διάσκεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Share & Reuse στο Βουκουρέστι, θα είναι αποκλειστικά αφιερωμένη στη χρήση ανοικτού κώδικα στις δημόσιες διοικήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτό είναι σημαντικό, και δείχνει πόσο πολύ ο ανοικτός κώδικας έχει εξαπλωθεί διεθνώς τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια.

Λιγότερο από δύο χρόνια πριν, η διακήρυξη του Ταλίν αναγνώρισε τη συμβολή του ανοιχτού κώδικα στη σύγχρονη και διαφανή κυβέρνηση. Τώρα τον επόμενο μήνα, οι υψηλόβαθμοι κυβερνητικοί εκπρόσωποι από πολλά κράτη μέλη της ΕΕ, θα παρουσιάσουν εθνικές πολιτικές και στρατηγικές ανοιχτού κώδικα, που θα υλοποιούν τη δέσμευση που έχει αναληφθεί στο Ταλίν. Στην διάσκεψη θα συμμετέχει και ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) παρουσιάζοντας τόσο την γνωσιακή βάση υπηρεσιών του δημόσιου τομέα diadikasies.gr, όσο και λύσεις ελεύθερου λογισμικού για τις δημόσιες διοικήσεις στην ΕΕ.

Η στρατηγική ανοιχτού κώδικα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι ένα καλό παράδειγμα. Μέσω ώθησης από την κοινότητα, η Ευρωπαϊκή επιτροπή, προχώρησε από το να είναι χρήστης ανοιχτού κώδικα, στο να συμβάλει ενεργά στη σταθερότητα, στην αξιοπιστία και στην ασφάλεια του μέσω των έργων EU FOSSA και EU FOSSA2. Οι τρέχουσες εργασίες για την ανανέωση της στρατηγικής  για το λογισμικό ανοιχτού κώδικα θα παρουσιαστούν στη διάσκεψη και θα είναι ενδιαφέρον να δούμε αν η Επιτροπή θα συνεχίσει να ανοίγει νέα πεδία.

Ενώ δεν υπάρχει ένας μοναδικός τρόπος με τον οποίο μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα, υπάρχει αδιαμφισβήτητη αξία στη μάθηση από τις βέλτιστες πρακτικές. Από την άποψη αυτή αξίζει να επισημανθούν ορισμένα ενδιαφέροντα στοιχεία από τη Γαλλία, τα οποία δείχνουν ότι η αυξημένη χρήση ανοιχτού κώδικα στην κυβέρνηση είχε θετική επίδραση στην παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα σε εθνικό επίπεδο.

Ευελπιστούμε αυτή η δυναμική του ανοικτού κώδικα να συμβάλλει θετικά στην κοινωνία και τις κοινωνικές αξίες, μέσω καλύτερων δεξιοτήτων και περισσότερων θέσεων εργασίας που σχετίζονται με τις τεχνολογίες πληροφορικής. Οι κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη αγκαλιάζουν τον ανοικτό κώδικα. Καθώς οι πολιτικές αυτές αρχίζουν να έχουν συγκεκριμένο αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων, όταν αυτό γίνεται,  είναι πραγματικά ενδιαφέρον για όλους μας.

 

Πηγή άρθρου: http://www.openforumeurope.org/

 

Leave a Comment