ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Βέλγιο: ο πηγαίος κώδικας του λογισμικού των δημόσιων υπηρεσιών είναι δημόσια πληροφορία

Η κυβέρνηση του Βελγίου θεωρεί ότι ο πηγαίος κώδικας των λύσεων λογισμικού που δημιουργήθηκαν για τις δημόσιες υπηρεσίες ή από τις δημόσιες υπηρεσίες της είναι δημόσια πληροφορία η οποία πρέπει να διατίθενται στο κοινό.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση  του Βελγίου,  επιθυμεί τώρα να συζητήσει με τις περιφερειακές κυβερνήσεις της χώρας πώς να χειρίζονται τέτοια αιτήματα. “Αυτό απαιτεί σαφή νομική βάση, ως μέρος των κανόνων για τα ανοιχτά δεδομένα”, δήλωσε ένας σύμβουλος του Υπουργού Ψηφιακής Ατζέντας της χώρας στο Παρατηρητήριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το περασμένο καλοκαίρι, το Βέλγιο πρότεινε αλλαγές στην ευρωπαϊκή οδηγία για τα ανοιχτά δεδομένα και την επαναχρησιμοποίηση των πληροφοριών του δημόσιου τομέα (γνωστή ως PSI directive). Το Βέλγιο πρότεινε ότι η οδηγία θα πρέπει να περιλαμβάνει ρητά αλγορίθμους και προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Ο συμβιβασμός, μετά από συζητήσεις με άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, ήταν να προστεθεί αυτή η φράση στην εισαγωγή: «Τα κράτη μέλη μπορούν να επεκτείνουν την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας στα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών».

Αυτή η έκδοση της οδηγίας – με την αναδιατύπωση ως ‘Open Data Directive’ – τέθηκε σε ισχύ από τις 16 Ιουλίου. Όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει ενσωματώσουν τον αναθεωρημένο νόμο στην εθνική τους νομοθεσία.

Προτείναμε αυτήν την αλλαγή επειδή οι πολίτες μπορεί να έχουν νόμιμες ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των προγραμμάτων λογισμικού, για παράδειγμα το λογισμικό που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των φόρων“, εξηγεί ο κυβερνητικός σύμβουλος.

Επιπλέον, η διάθεση του λογισμικού επιτρέπει στους πολίτες και τις επιχειρήσεις να επαναχρησιμοποιούν το λογισμικό, να αναπτύσσουν νέες ιδέες και να μοιράζονται τις νεες βελτιώσεις.” Παραδείγματα τέτοιων λογισμικών περιλαμβάνουν τα προγράμματα λογισμικού  για το  σύστημα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης του Βελγίου, το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου του OpenFed (βασισμένο σε Drupal) – που χρησιμοποιείται από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, και τη συμμετοχή του Βελγίου στο εργαλείο ανάλυσης μεταδεδομένων του Eclipse RDF4J

Το Βέλγιο δεν είναι μόνο του

Το Βέλγιο είναι το δεύτερο κράτος μέλος της ΕΕ που θεωρεί το λογισμικό ως πληροφορία του δημόσιου τομέα. Το 2016 η Γαλλία ενέκρινε το νόμο της για την Ψηφιακή Δημοκρατία (République Numérique), η οποία επεκτείνει την αρχή της χώρας για ” εξ ορισμού ανοιχτά δεδομένα” για να καλύπτει και τον  πηγαίο κώδικα λογισμικού.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment