ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ο πηγαίος κώδικας του λογισμικού της Γαλλικής Δημόσιας Διοίκησης σε ένα αποθετήριο ανοιχτού κώδικα

Στις 9 Οκτωβρίου 2019, η Etalab  (Η Υπηρεσία Ανοιχτών Δεδομένων και Ανοιχτής Διακυβέρνησης της Γαλλικής Κυβέρνησης) ανακοίνωσε την επίσημη έναρξη της ιστοσελίδας code.etalab.gouv.fr, η οποία  παρέχει πρόσβαση στον κατάλογο του πηγαίο κώδικα  των εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί από τις γαλλικές δημόσιες υπηρεσίες.

Αυτό το αποθετήριο αποτελεί μέρος μιας πρωτοβουλίας που ξεκίνησε από την Γαλλική Διεύθυνση Ψηφιακής Πολιτικής και Επικοινωνιών DINSIC για να ενθαρρύνει το κράτος να εμπλακεί περισσότερο στην ανάπτυξη λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Οι δημόσιες διοικήσεις πρέπει να δημοσιεύουν τον πηγαίο κώδικα του λογισμικού που ανέπτυξαν ή έχουν συνάψει με τρίτους. Στη Γαλλία, ο πηγαίος κώδικας του λογισμικού που χρησιμοποιείται στις δημόσιες διοικήσεις θεωρείται από το νόμο διοικητικό έγγραφο  και επομένως υπόκειται στις ίδιες υποχρεώσεις με τις βάσεις δεδομένων.

Η συλλογή δεδομένων για τον πηγαίο κώδικα πραγματοποιείται από ένα λογισμικό που αναπτύχθηκε από τον Antoine Augusti από την Etalab. Ο Bastien Guerry, ο ειδικός λογισμικού ανοιχτού κώδικα στη DINSIC, ανέπτυξε τον ιστότοπο που παρέχει πρόσβαση στα δεδομένα.

Οι γαλλικές διοικήσεις που δεν βρίσκουν το λογισμικό τους σε αυτόν τον κατάλογο καλούνται να το αναφέρουν, είτε ανοίγοντας ένα issue στον ιστότοπο είτε στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για να τους βοηθήσει, η Etalab έγραψε ακόμη και έναν νομικό οδηγό για να καθορίσει εάν ο πηγαίος κώδικας τους εμπίπτει στην υποχρέωση δημοσίευσης ανοιχτού κώδικα.

Αρχειοθέτηση στο Software Heritage

Για να διασφαλιστεί η καλύτερη βιωσιμότητα αυτού του λογισμικού, ο πηγαίος κώδικας  των εφαρμογών που εμφανίζονται στο code.etalab.gouv.fr αρχειοθετούνται και στο Software Heritage, το οποίο έχει τη φιλοδοξία να δημιουργήσει το παγκόσμιο αρχείο του λογισμικού ανοικτού κώδικα. Μέχρι σήμερα, το 99% των πόρων που υπάρχουν στο  code.etalab.gouv.fr περιλαμβάνονται ήδη και στο αποθετήριο του Software Heritage.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment