ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Η Μεθολογία Διαχείρισης Προγραμμάτων του PM² είναι πλέον διαθέσιμη

Το Centre of Excellence in PM² (CoEPM²) σε συνεργασία με την GSC.SMART-Digital Services (Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου) ανακοίωσε την κυκλοφορία του πρώτου Οδηγού «Programme Management Methodology ».

Ο οδηγός PM2-Program Management (PM²-PgM) αναπτύχθηκε για να υποστηρίξει ιδρύματα και οργανισμούς που χρησιμοποιούν το PM² (την επίσημη μεθοδολογία διαχείρισης έργων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) για την αποτελεσματική εκτέλεση των προγραμμάτων τους. Επιτρέπει στους επαγγελματίες να εφαρμόζουν, να αξιολογούν και να βελτιώνουν εύκολα την απόδοση και την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων που διαχειρίζονται και περιλαμβάνει τεχνικές πρακτικές, απλές στην ενσωμάτωση και ενθάρρυνση της διαφάνειας σε ολόκληρο τον οργανισμό.

Ενώ το PM²-PgM είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με το PM² και έχει αναπτυχθεί με την επιτυχημένη κληρονομιά του, ενσωματώνει επίσης στοιχεία από ένα ευρύ φάσμα παγκόσμιων αποδεκτών βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης προγραμμάτων, που περιγράφονται σε πρότυπα και μεθοδολογίες, καθώς και σχετική επιχειρησιακή εμπειρία από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Εκτός από την παροχή καθοδήγησης και υποστήριξης διαχείρισης προγραμμάτων, αυτός ο νέος οδηγός περιλαμβάνει:

  • Ένα σύνολο διαδικασιών και δραστηριοτήτων διαχείρισης προγραμμάτων.
  • Οδηγίες για την εφαρμογή των διαδικασιών και τη χρήση των artefacts και
  • Ένα σύνολο αποτελεσματικών νοοτροπιών.

Κατεβάστε τον οδηγό από την Υπηρεσία Εκδόσεων και επικοινωνήστε με την ομάδα σε περίπτωση που έχετε απορίες.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment