ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Τα οφέλη του Ανοιχτού Κώδικα για την Δημόσια Διοίκηση: Μια έκθεση και ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης από την Public Digital

Παρέχοντας στις κυβερνήσεις ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης και συστάσεις, αυτή η έκθεση στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του κοινού για τα οφέλη και τα θετικά αποτελέσματα που δημιουργούνται από τον ανοιχτό κώδικα.

Στις 21 Ιουνίου, η συμβουλευτική εταιρεία Public Digital , χρηματοδοτούμενη από το δίκτυο Omidyar , δημοσίευσε την έκθεση «Ανοιχτός κώδικας στην κυβέρνηση: δημιουργία των προϋποθέσεων επιτυχίας», η οποία στοχεύει στην ενημέρωση των υπευθύνων χάραξης πολιτικής με στόχο τη διασφάλιση της αξίας σε βασικούς ψηφιακούς τομείς, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζει ο ανοιχτός κώδικας. Με τη διεξαγωγή 19 συνεντεύξεων σε τέσσερις ηπείρους, η ομάδα δημιούργησε ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης για κυβερνήσεις, που ονομάζεται Open Source Capability Model , με στόχο την ενημέρωση των εθνικών πολιτικών που σχετίζονται με ανοιχτούς πόρους μέσω του εντοπισμού βασικών επενδυτικών τομέων για δημόσιο χρήμα, που θα είναι βιώσιμοι

Καθώς η συζήτηση γύρω από θέματα όπως η ψηφιακή ανεξαρτησία και η ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης καθίσταται όλο και πιο σχετική για τον δημόσιο τομέα, είναι ζωτικής σημασίας για τις κυβερνήσεις να αντιμετωπίσουν τα άμεσα οφέλη και τα έμμεσα θετικά πλεονάσματα που προκύπτουν επενδύοντας σε ανοιχτό κώδικα. Ειδικότερα, σύμφωνα με την έκθεση, η ανάπτυξη ικανοτήτων πρέπει να είναι ο κεντρικός στόχος των εθνικών τεχνολογικών στρατηγικών και ο κύριος στόχος των δημόσιων επενδύσεων. 

Το μοντέλο αυτοαξιολόγησης χωρίζεται σε τέσσερις διαφορετικές διαστάσεις: πολιτική, εσωτερικές δεξιότητες και δυνατότητες, οικοσύστημα προμηθευτών ανοιχτού κώδικα και βιωσιμότητα. Κάθε ένα από αυτά λαμβάνει υπόψη δύο ή περισσότερους τομείς, δηλαδή:

  1. Πολιτικό Περιβάλλον: πολιτική ηγεσία και νομοθεσία, κυβερνητικά πρότυπα και πολιτική ·
  2. Εσωτερικές δεξιότητες και ικανότητες: ηγεσία και συντονισμός ανοιχτού κώδικα, τεχνικές δεξιότητες ή εμπειρία στην εφαρμογή λογισμικού ανοιχτού κώδικα.
  3. Οικοσύστημα προμηθευτών ανοιχτού κώδικα: πολιτική προμηθειών ανοικτού κώδικα, οικοσύστημα προμηθευτών (εθνικό, περιφερειακό ή διεθνές) ·
  4. Αειφορία: βιώσιμη χρηματοδότηση, ικανότητα διαχείρισης και συντήρησης λογισμικού, δέσμευση με την παγκόσμια κοινότητα λογισμικού ανοιχτού κώδικα.

Για να χρησιμοποιήσει αυτό το μοντέλο, μια κυβέρνηση θα πρέπει να αυτοαξιολογήσει σε όλες τις προαναφερθείσες περιοχές, επιλέγοντας επίπεδα όπως «Χαμηλό» έως «Μεσαίο» και «Υψηλό». 

«Πιστεύουμε ότι η χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα είναι ένας ισχυρός τρόπος για τις κυβερνήσεις να πάρουν στα χέρια τους τον έλεγχο των τεχνολογικών τους επιλογών. Θέλουμε οι ηγέτες να χρησιμοποιήσουν αυτό το πλαίσιο για να δώσουν προτεραιότητα στην επένδυση στις δυνατότητες που υποστηρίζουν την υλοποίηση λογισμικού ανοιχτού κώδικα», δήλωσε η Emma Gawen, Partner της Public Digital.

Το μοντέλο ακολουθείται από συγκεκριμένες προτάσεις για κάθε διάσταση. Όσον αφορά το περιβάλλον πολιτικής, οι κυβερνήσεις προτείνονται να δημιουργήσουν πολιτική συναίνεση και υποστήριξη για πολιτικές και επενδύσεις που σχετίζονται με τον ανοιχτό κώδικα. Σε αυτό, η σύνταξη και η εφαρμογή μιας τεχνολογικής στρατηγικής αποτελεί βασικό μοχλό αλλαγής, σε έναν κόσμο όπου η ψηφιοποίηση έχει εισέλθει στην ατζέντα των περισσότερων δημόσιων διοικήσεων.

Επιπλέον, η Public Digital τονίζει την ανάγκη θέσπισης προτύπων ανοιχτού κώδικα καθώς και την ανάγκη για κυβερνήσεις να επενδύσουν στην τεχνογνωσία και τις ψηφιακές δεξιότητες των δημοσίων υπαλλήλων. Αναφορικά με το οικοσύστημα προμηθευτών ανοιχτού κώδικα, είναι ζωτικής σημασίας να υπάρχουν πολιτικές και πρακτικές προμηθειών ανοικτού κώδικα, υποστηρίζοντας έτσι νέα επιχειρηματικά μοντέλα, ενισχύοντας την καινοτομία και ενισχύοντας την ψηφιακή κυριαρχία. Συμπερασματικά, η αειφορία πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο των δημόσιων επενδύσεων σε ανοιχτό κώδικα, πραγματοποιώντας αναλύσεις κόστους-οφέλους έργων ανοιχτού κώδικα (λογισμικού) που λαμβάνουν υπόψη θετικά και τα πιθανώς αρνητικά, καθώς και τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η κοινότητα ανοιχτού κώδικα στην κοινή χρήση εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές.

«Ενθαρρύνουμε τις κυβερνήσεις να πειραματιστούν με λογισμικό ανοιχτού κώδικα, εκμεταλλευόμενοι το χαμηλό κόστος και την τριβή για να ξεκινήσετε. κοιτάζοντας επίσης μακροπρόθεσμα και προγραμματίζοντας τη βιωσιμότητα. ” κατέληξε η Έμμα Γκάουεν. 


Η έκθεση είναι ανοιχτή για έλεγχο και σχόλια στο Github .

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment