ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

11o Ετήσιο Συνέδριο “e-Government Forum | Digital Health Care” για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση

Το 11o Ετήσιο Συνέδριο “e-Government Forum | Digital Health Care” με τον θεματικό τίτλο «Από τη Δημόσια Διοίκηση στην Ψηφιακή Διακυβέρνηση: Η Στρατηγική, οι Στόχοι, τα Έργα, οι Τεχνολογίες» διοργανώνεται διαδικτυακά την Τρίτη 16, την Τετάρτη 17 και την Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021, με τη συμμετοχή βασικών παραγόντων και φορέων που εμπλέκονται στην Ψηφιακή Διακυβέρνηση και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό στην Ελλάδα.

Το συνέδριο διοργανώνεται από την εταιρεία Teamworks και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και την υποστήριξη θεσμικών και επαγγελματικών φορέων όπως του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ), του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ), του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδας (ΣΕΚΕΕ) και της Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ).

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ , είναι υποστηρικτής του συνεδρίου, ενώ ο Γενικός Διευθυντής της ΕΕΛΛΑΚ Αλέξανδρος Μελίδης θα συμμετέχει στις εργασίες του Συνεδρίου με ομιλία .

Οι τομείς στους οποίους επικεντρώνεται η θεματολογία του 11oυ «e-Government Forum» 2021 είναι οι εξής:

 • Οι κρίσιμες εξελίξεις των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και πώς αυτές υποστηρίζουν τις αλλαγές και τον μετασχηματισμό του Δημόσιου Τομέα.
 • Ποιές είναι οι βασικές δομικές διοικητικές αλλαγές, που καλούνται να υποστηρίξουν οι Ψηφιακές Τεχνολογίες και τα έργα Πληροφορικής.
 • Ποιές είναι οι κύριες εξελίξεις στους τομείς της Ψηφιακής Ασφάλειας και η μέχρι σήμερα πορεία της εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) στον Δημόσιο Τομέα.
 • Τι μπορούν να φέρουν οι νέοι τομείς εφαρμογών Block Chain, ΙοΤ, Μobile, Τεχνητής Νοημοσύνης, των Data Centers και του Cloud στην περαιτέρω αξιοποίηση των τεχνολογιών Πληροφορικής και Ψηφιακών Επικοινωνιών στον Δημόσιο Τομέα.
 • Πώς η ανάπτυξη Data Centers στην Ελλάδα ενισχύει τις επενδύσεις και την παροχή νέων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και πολίτες;
 • Πώς εξελίσσονται οι κλασσικοί τεχνολογικοί τομείς των Ψηφιακών Τεχνολογιών, όπως π.χ η κλασική εκτύπωση και η αποθήκευση δεδομένων;
 • Επιτυχημένες υλοποιήσεις (Case Studies) και χαρακτηριστικά παραδείγματα επιτυχών λύσεων σε ανάγκες των Δημοσίων Υπηρεσιών.
 • Δράσεις, Υλοποιήσεις και Έργα σε «κάθετους» τομείς της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Υγεία, Κοινωνική Ασφάλιση, Φορολογία, Δικαιοσύνη, κ.λπ).
 • Καταγραφή των μεταβολών και των αλλαγών που επιφέρουν άμεσες υλοποιήσεις έργων, όπως η αξιοποίηση ψηφιακών υπογραφών και ηλεκτρονική μεταφορά εγγράφων.
 • Διαδικασίες σχεδιασμού, υλοποίησης, λειτουργίας και εξέλιξης των Πληροφορικών Συστημάτων στον Δημόσιο Τομέα, της αξιολόγησης και βελτίωσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
 • Αξιοποίηση του στελεχιακού δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης και η προσαρμογή των δεξιοτήτων τους στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και στη Διαχείριση των Διοικητικών μεταβολών.
 • Η Ψηφιακή Στρατηγική στη Δημόσια Διοίκηση. Πολιτικές και διοικητικές προτεραιότητες εν μέσω διαρκών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων.
 • Θεσμικά και νομικά θέματα που απασχολούν τον τομέα της Διοικητικής Μεταρρύθμισης του Δημόσιου Τομέα.

Ταυτόχρονα, με το 11ο Συνέδριο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης “e-Government Forum” διοργανώνεται το Συνέδριο “Digit@l Health Care”, που είναι ίσως ο πλέον σημαντικός τομέας της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, λόγω της σοβαρότητας που έχει για τον Έλληνα πολίτη. Στις παράλληλες συνεδριακές εργασίες για την Ψηφιακή Υγεία, θα πραγματοποιηθούν σημαντικές ομιλίες για τη νέα Ψηφιακή Στρατηγική στην Υγεία και την Κοινωνική Περίθαλψη, περιεκτικές παρουσιάσεις έργων και τεχνολογιών. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, στόχος του παράλληλου Συνεδρίου “Digit@l Health Care” είναι να αναδείξει τον ρόλο και τη σημασία του έργου των αφανών στελεχών πληροφορικής στους τομείς της Υγείας, που υποστηρίζουν ψηφιακά τα νοσοκομεία και γενικά το Σύστημα Υγείας και Ασφάλισης κατά τη δοκιμασία της πανδημίας.

Επιπλέον, το 11o Ετήσιο Συνέδριο “e-Government Forum | Digital Health Care” προσφέρει στους συμμετέχοντές την ευκαιρία να περιηγηθούν σε μια online έκθεση Χορηγών.

Για να παρακολουθήσετε το σύνολο των δραστηριοτήτων του Συνεδρίου θα πρέπει να συνδεθείτε στην πλατφόρμα του Συνεδρίου και να δημιουργήσετε το προφίλ σας. Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Στις συμμετέχουσες και συμμετέχοντες θα δοθούν και βεβαιώσεις παρακολούθησης για κάθε ημέρα ξεχωριστά και εφόσον έχουν παρακολουθήσει το 80% των εργασιών κάθε ημέρας. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα: 210 4225585, 4225520 και στο email: info@teamworks.gr.

Πηγές άρθρου: https://e-govforum2021.e-expo.gr/ https://www.ekt.gr/el/news/26681

Leave a Comment