ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθιστά το λογισμικό της με άδεια ανοιχτού κώδικα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι υιοθετεί νέους κανόνες σχετικά με το λογισμικό ανοιχτού κώδικα, σύμφωνα με τους οποίους θα καταστήσει όλο το λογισμικό της ως λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Η απόφαση ακολουθεί μια μελέτη της Επιτροπής που διαπίστωσε ότι η επένδυση σε λογισμικό ανοιχτού κώδικα οδηγεί κατά μέσο όρο σε τέσσερις φορές υψηλότερες αποδόσεις. Υπήρξε επίσης μια ώθηση για αυτό το είδος δράσης από την καμπάνια Public Money, Public Code .

Σχολιάζοντας τους νέους κανόνες, ο Επίτροπος Προϋπολογισμού και Διοίκησης Johannes Hahn είπε:

«O ανοιχτός κώδικας προσφέρει μεγάλα πλεονεκτήματα σε έναν τομέα όπου η ΕΕ μπορεί να έχει ηγετικό ρόλο. Οι νέοι κανόνες θα αυξήσουν τη διαφάνεια και θα βοηθήσουν την Επιτροπή, καθώς και τους πολίτες, τις εταιρείες και τις δημόσιες υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη, να επωφεληθούν από την ανάπτυξη λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Η συγκέντρωση προσπαθειών για τη βελτίωση του λογισμικού και η συνδημιουργία νέων χαρακτηριστικών μειώνει το κόστος για την κοινωνία, καθώς επωφελούμαστε επίσης από τις βελτιώσεις που έγιναν από άλλους προγραμματιστές. Αυτό μπορεί επίσης να ενισχύσει την ασφάλεια καθώς εξωτερικοί και ανεξάρτητοι ειδικοί ελέγχουν το λογισμικό για σφάλματα και ελαττώματα ασφαλείας.»

Η εισαγωγή αυτών των κανόνων έρχεται μόλις μια εβδομάδα αφότου η νέα γερμανική κυβέρνηση δήλωσε ότι θα ασπαστεί την έννοια του “Δημόσιο Χρήμα- Δημόσιος Κώδικας.

Όλα τα λογισμικά ανοιχτού κώδικα της Επιτροπής είναι διαθέσιμα σε ένα μέρος

Η Επιτροπή θα καταστήσει το λογισμικό της διαθέσιμο ως ανοιχτό κώδικα σε ένα ενιαίο αποθετήριο ώστε να διευκολύνει την πρόσβαση και την επαναχρησιμοποίηση. Πριν καταστεί διαθέσιμο, κάθε λογισμικό θα ελέγχεται ώστε να αποφεύγονται κίνδυνοι που σχετίζονται με την ασφάλεια ή την εμπιστευτικότητα, ζητήματα προστασίας δεδομένων ή παραβιάσεις των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτων.

Με την απόφαση αυτή, θα διευκολυνθούν και θα βελτιωθούν πολλές δράσεις:

  • Για τη διάδοση λογισμικού με άδεια ανοιχτού κώδικα δεν θα απαιτείται πλέον απόφαση της Επιτροπής.
  • Όπου είναι δυνατόν, οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα επανεξετάζουν σταδιακά όλα τα λογισμικά που έχουν αναπτυχθεί πριν από την έγκριση των νέων αυτών κανόνων και θα προσδιορίζουν εκείνα που έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν αξία εκτός της Επιτροπής.
  • Η Επιτροπή επιτρέπει πλέον στους προγραμματιστές λογισμικού της να συμβάλλουν σε έργα ανοικτού κώδικα με βελτιώσεις που έχουν αναπτύξει στο πλαίσιο των εργασιών τους.

Η Επιτροπή μοιράζεται ήδη εκατοντάδες έργα λογισμικού ως έργα ανοικτού κώδικα, μεταξύ άλλων λογισμικό που έχει αναπτυχθεί για τον μηχανισμό Συνδέοντας την Ευρώπη, τη Eurostat, το πρόγραμμα Interoperable Europe (πρόγραμμα διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, το πρώην πρόγραμμα ISA²) και για το Κοινό Κέντρο Ερευνών.

Διαβάστε όλη την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ

Leave a Comment