ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Μελέτη για την ανάγκη ενίσχυσης του Ανοιχτού Κώδικα ως Δημόσια Ψηφιακή Υποδομή για την Ψηφιακή Ανεξαρτησία, από το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομίας και Ενέργειας

Το λογισμικό ανοιχτού κώδικα είναι ψηφιακή δημόσια υποδομή, ωστόσο δεν λαμβάνει την αναγκαία χρηματοδότηση για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας σημαντικών έργων. Με βάση αυτή την υπόθεση, μια μελέτη σκοπιμότητας που χρηματοδοτήθηκε από το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομίας και Ενέργειας προτείνει τη δημιουργία ενός «Ταμείου Ανεξαρτησίας της Τεχνολογίας του Δημοσίου» για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών στο οικοσύστημα λογισμικού ανοιχτού κώδικα.

Η μελέτη σκοπιμότητας, βάσει συνεντεύξεων, ανέλυσε το status quo του οικοσυστήματος ανοιχτού κώδικα και διαπίστωσε ότι ήταν αναγκαία η ανάληψη δράσης. Παρόλο που ο ανοικτός κώδικας έχει φτάσει σε υψηλό επίπεδο υιοθέτησης και, σύμφωνα με τα δεδομένα, το 99 % των 500 εταιρειών του Fortune χρησιμοποιούν λογισμικό ανοικτού κώδικα, οι ψηφιακές υποδομές δεν έχουν αναπτυχθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό έχει οδηγήσει σε αύξηση της ευπάθειας του οικοσυστήματος και έχει επιδείξει αυξανόμενο κίνδυνο τρωτών σημείων ασφαλείας.

Η μελέτη επέκρινε την κυριαρχία του “innovation discourse” που οδηγεί σε παραμέληση τους τομείς της συντήρησης και της κλιμάκωσης των υποδομών. Και ενώ η χρήση του λογισμικού είναι υψηλή, η κατανόηση του ανοιχτού κώδικα ως ψηφιακής υποδομής χαρακτηρίστηκε υπερβολικά χαμηλή, με έλλειψη μέσων στήριξης και ανταλλαγής μεταξύ πιθανών χρηματοδοτικών μερών. Άλλα χρηματοδοτικά μέσα, όπως το Open Technology Fund, απειλούνται. Αυτό σημαίνει ότι οι κίνδυνοι παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αμείωτοι.

Έτσι, οι συντάκτες του Open Knowledge Foundation προτείνουν ένα κρατικό μέσο για την επίτευξη «βιώσιμης ενίσχυσης του οικοσυστήματος ανοιχτού κώδικα, με έμφαση στην ασφάλεια, την ανθεκτικότητα, την τεχνολογική πολυμορφία και τους ανθρώπους πίσω από τα έργα».

Η μελέτη αξιολόγησε διάφορες δομές για το ταμείο και προτείνει ένα one-stop-shop ως το πλέον επωφελές μοντέλο. Η χρηματοδότηση δεν θα είναι μόνο ανοικτή για αιτήσεις, αλλά και οι υπάλληλοι του νέου οργανισμού θα αναζητήσουν οι ίδιοι ενεργά έργα ψηφιακών υποδομών ζωτικής σημασίας, τα οποία θα έχουν ιδιαίτερα μεγάλο αντίκτυπο από τη χρηματοδότηση.

Σύμφωνα με τα σχέδια, ο νέος οργανισμός θα χρηματοδοτεί έως και 30 έργα ετησίως. Τα έργα θα μπορούσαν να λάβουν ποσά από 50.000 έως 500,000 EUR, με συνολικό ετήσιο κόστος 10 εκατ. EUR. Έτσι, ιδιαίτερα μεγαλύτερα έργα θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν πιο γενναιόδωρα από ό,τι είναι δυνατόν σήμερα, για παράδειγμα με τη χρηματοδότηση NGI της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η μελέτη είναι προς το παρόν μόνο μια σύσταση προς το γερμανικό κράτος. Η συμφωνία συνασπισμού της νέας κυβέρνησης προβλέπει σημαντική έμφαση στην αύξηση της «ψηφιακής ανεξαρτησίας» της Γερμανίας, ενώ τα σχέδια για ένα πιθανό Κέντρο Ψηφιακής Ανεξαρτησίας δημοσιεύθηκαν το καλοκαίρι του 2021. Ο απερχόμενος Επίτροπος του Υπουργείου Οικονομικών για την Ψηφιακή Βιομηχανία και τις νεοφυείς επιχειρήσεις Thomas Jarzombek δήλωσε σχετικά με τη μελέτη ότι “η συντήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη των βασικών τεχνολογιών ανοιχτού κώδικα αποτελεί απαραίτητη βάση για την προώθηση της καινοτομίας και τη συμβολή στην ψηφιακή βιωσιμότητα. Είναι προς το εθνικό και ευρωπαϊκό συμφέρον να διατηρηθεί αυτό το οικοσύστημα.»

Διαβάστε περισσότερα στο https://sovereigntechfund.de/en

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment