ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ανθρωποκεντρική Ψηφιακή Διακυβέρνηση: Από την Έρευνα στη Δράση : Ένα round table από το έργο ACROSS στις 6 Μαΐου 2022

Οι Ευρωπαίοι πολίτες και οι επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμη ευρεία πρόσβαση σε διασυνοριακές ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες. Μόνο το 43% των κρίσιμων δημόσιων υπηρεσιών είναι προσβάσιμες μέσω Διαδικτύου σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, έναντι 81% των εθνικών υπηρεσιών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει μέτρα και προτείνει κανονισμούς και απελευθερώνει χρηματοδότηση για να καταστεί δυνατή η διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών. Η ενιαία ψηφιακή πύλη θα τεθεί σε λειτουργία το 2022 και ο κανονισμός για το ψηφιακό πορτοφόλι eID που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταστήσει τις δημόσιες υπηρεσίες με ασφάλεια προσβάσιμες σε όλη την Ευρώπη. Το πρόγραμμα ψηφιακής Ευρώπης θα ξεκινήσει τα πρώτα πιλοτικά έργα στο eID αργότερα το 2022 και η εγκατάσταση ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αφιερώνει 47 δισεκατομμύρια ευρώ στην ψηφιακή κυβέρνηση.Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι τέτοιες φιλόδοξες στρατηγικές και πόροι θα αποδώσουν τα υποσχεμένα αποτελέσματα; Και τι χρειάζεται για να γίνουν οι ευρωπαϊκές δημόσιες υπηρεσίες διαλειτουργικές, με επίκεντρο τον χρήστη και να εφαρμόζουν το απόρρητο βάσει σχεδιασμού;

Για να βρείτε τις απαντήσεις, το έργο Towards User Journeys for the Delivery of Cross-Border Services Ensuring Data Sovereignity (ACROSS)  συγκαλεί ένα Roundtable με θέμα “Human-Centric Digital Government: How to Manage the Trade-offs and Deliver Interoperable, User-Centric, and Private-by-Design Public Services” την Παρασκευή, 06 Μαΐου 2022 στις 13:30 – 15:00 CET

Συγκεντρώνοντας κορυφαίους εμπειρογνώμονες στην ψηφιακή διακυβέρνηση, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και ερευνητές από πέντε εν εξελίξει έργα χρηματοδοτούμενα από το Horizon-2020, στα οποία συμμετέχουν 51 εταίροι από 18 διαφορετικές χώρες, η στρογγυλή τράπεζα θα εμβαθύνει στα διδάγματα που αντλήθηκαν από την πιλοτική εφαρμογή διαλειτουργικών, χρηστοκεντρικών και ασφαλών διασυνοριακών λύσεων.

Η στρογγυλή τράπεζα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά. Λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής θα κοινοποιηθούν αργότερα στους εγγεγραμμένους συμμετέχοντες. Παρακαλούμε εγγραφείτε στέλνοντας ένα αίτημα στη  διεύθυνση nathan.carvalho@lisboncouncil.net  με «Citizens First» στην επικεφαλίδα θέματος. Μόνο οι εγγεγραμμένοι συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση στη συνάντηση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση δείτε εδώ

Leave a Comment