ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

H δημόσια διοίκηση της Γερμανίας επιλέγει ανοιχτό κώδικα για ασφαλή επικοινωνία και ψηφιακή ανεξαρτησία

Η BWI, ο πάροχος υπηρεσιών πληροφορικής για τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις, ανέπτυξε το BundesMessenger, μια ασφαλή πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων που βασίζεται στον ανοιχτό κώδικα του Element και του Matrix . Η πλατφόρμα αυτή, η οποία χρησιμοποιείται από την Bundeswehr από το 2021 με την επωνυμία BwMessenger, επεκτείνεται τώρα για χρήση στη δημόσια διοίκηση.

Η εφαρμογή BundesMessenger διασφαλίζει την ψηφιακή κυριαρχία αποθηκεύοντας όλα τα δεδομένα στους δικούς της διακομιστές, κρυπτογραφημένα σε όλη την έκταση, εξαλείφοντας την ανάγκη για δημόσια αποθήκευση στο cloud. Προσφέρει κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο για ασφαλή επικοινωνία και περιλαμβάνει ενσωματωμένο σαρωτή ιών για τον έλεγχο συνημμένων για κακόβουλο λογισμικό. Η δομή της πλατφόρμας επιτρέπει τη χρήση μη επιχειρηματικού υλικού, επιτρέποντας την ασφαλή επικοινωνία σε προσωπικές συσκευές (BYOD). Η BWI θα αναλάβει τη συντήρηση και την περαιτέρω ανάπτυξη του συστήματος, παρέχοντας μηνιαίες ενημερώσεις. Ο πηγαίος κώδικας για το backend και τις εφαρμογές κατέστη διαθέσιμος στο αποθετήριο ανοικτού κώδικα Open CoDE.

Το BundesMessenger, είναι μια τροποποιημένη έκδοση του Element, και χρησιμεύει ως η μπροστινή εφαρμογή για μια σύγχρονη πλατφόρμα επικοινωνίας προσαρμοσμένη στις ανάγκες της δημόσιας διοίκησης της Γερμανίας. Βασίζεται στο πρωτόκολλο επικοινωνίας Matrix, το οποίο είναι αποκεντρωμένο και ανοιχτού κώδικα. Το Matrix επιτρέπει ευρείας κλίμακας ομοσπονδία σε όλους τους κυβερνητικούς οργανισμούς, επιτρέποντας την ασφαλή και άμεση επικοινωνία, διασφαλίζοντας παράλληλα την κυριαρχία των δεδομένων και των εφαρμογών. Κάθε οργανισμός μπορεί να φιλοξενήσει το δικό του διακομιστή Matrix και να ενταχθεί στο ομόσπονδο δίκτυο, χρησιμοποιώντας πελάτες που βασίζονται στο Matrix, όπως το BundesMessenger ή άλλες συμβατές επιλογές. Αυτό έχει ήδη γίνει στη Γαλλία με την εφαρμογή Tchap messenger, η οποία είναι επίσης βασισμένη στο Matrix, πράγμα που σημαίνει ότι η ομοσπονδία μεταξύ Tchap και BundesMessenger θα μπορούσε εύκολα να επιτευχθεί επιτρέποντας επίσης τη διαλειτουργικότητα αυτών των δύο λύσεων. 

Η BWI δεν θα λειτουργήσει ο ίδιος ο ομοσπονδιακός αγγελιοφόρος, καθώς κάθε αρχή θα έχει την ελευθερία να δημιουργήσει και να διατηρήσει τη δική της υποδομή, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας του δικού της διακομιστή Matrix. Η BWI προσφέρει απλοποιημένες επιλογές ανάπτυξης cloud για οργανισμούς που αναζητούν μια απλή εγκατάσταση και παρέχει υλοποιήσεις αναφοράς βάσει Kubernetes για τον διακομιστή εφαρμογών, που εγκρίθηκε από τη γερμανική στρατηγική cloud διαχείρισης (DVS).

Η ευρύτερη ανάπτυξη του BwMessenger προς το BundesMessenger δείχνει τις υψηλές υποσχέσεις για επαναχρησιμοποίηση μεταξύ των δημόσιων διοικήσεων. Αυτό ενισχύεται επίσης, καθώς οι δημόσιοι πάροχοι υπηρεσιών ΤΠ Dataport και BWI έχουν υπογράψει συμφωνία συνεργασίας για να συνεργαστούν στον τομέα των ψηφιακά κυρίαρχων υποδομών και υπηρεσιών ΤΠ. Η συμφωνία επικεντρώνεται σε τομείς όπως το υπολογιστικό νέφος, το λογισμικό ανοικτού κώδικα, η κυβερνοασφάλεια και ο ψηφιακός χώρος εργασίας για τη δημόσια διοίκηση. Η συνεργασία θα αξιοποιήσει την τεχνογνωσία που αποκτήθηκε από προηγούμενα και συνεχιζόμενα έργα, όπως το «dPhoenixSuite» της Dataport και το «BwMessenger» της BWI. Η συμφωνία αυτή, που υπεγράφη κατά τη διάρκεια εσωτερικής έκθεσης στο Αμβούργο, αποτελεί τη βάση για τη μελλοντική συνεργασία μεταξύ των δύο οργανισμών.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu

Leave a Comment