ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Η στρατηγική της Ολλανδίας για την Ψηφιακή της Ανεξαρτησία και τον Ανοιχτό Κώδικα

Η ολλανδική κυβέρνηση, τον Οκτώβριο, δημοσίευσε το πρόγραμμά της για την Στρατηγική Ανοικτής Ψηφιακής Ανεξαρτησίας(DOSA) μαζί με επιστολή προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων από τον Υπουργό Οικονομίας και Κλιματικής Πολιτικής. Το πλαίσιο πολιτικής αποσκοπεί στην αντιμετώπιση στρατηγικών εξαρτήσεων στον ψηφιακό τομέα, προωθώντας παράλληλα την ανοικτή στρατηγική αυτονομία.

Ένας από τους βασικούς τομείς έμφασης σε αυτό το πλαίσιο είναι οι επενδύσεις στο λογισμικό ανοιχτού κώδικα και στο οικοσύστημα ανοιχτού κώδικα. Επενδύοντας σε λύσεις ανοιχτού κώδικα, η Ολλανδία επιδιώκει να μειώσει την εξάρτησή της από το ιδιόκτητο λογισμικό και να ενισχύσει την ψηφιακή της αυτονομία. Εκεί, η στρατηγική υπογραμμίζει τη σημασία της ενθάρρυνσης της υπεύθυνης και ασφαλούς χρήσης της τεχνολογίας στις Κάτω Χώρες και την Ευρώπη. 

Το έγγραφο κατ’ αρχάς σημειώνει τις εν εξελίξει δράσεις που υλοποιούνται με επιτυχία στο πλαίσιο της υφιστάμενης προσέγγισης «Open Unless», από τη δημιουργία ενός OSPO στο Υπουργείο Εσωτερικών έως τη δημιουργία ενός πλαισίου που θα διευκολύνει την υιοθέτηση ανοικτού κώδικα στην κυβέρνηση. 

Η ολλανδική κυβέρνηση αναγνωρίζει την ανάγκη επίτευξης ισορροπίας μεταξύ της προώθησης της καινοτομίας και της προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών. Εκεί, ο ανοικτός κώδικας θα στηρίξει αυτή την ισορροπία παρέχοντας ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις και προωθώντας τη συμμετοχικότητα και την πολυμορφία στον ψηφιακό τομέα. Επιτρέπει στους μικρότερους παίκτες να καινοτομούν και να συμμετέχουν στον ψηφιακό τομέα, μειώνοντας την κυριαρχία μερικών μεγάλων εταιρειών. Επιπλέον, το λογισμικό ανοικτού κώδικα συνδέεται στενά με την προώθηση των προτύπων ανοικτής τεχνολογίας, μια άλλη εγκάρσια προτεραιότητα εντός του πλαισίου πολιτικής που αποσκοπεί στη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας και της συμβατότητας μεταξύ των διαφόρων συστημάτων και εφαρμογών. Ως εκ τούτου, η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη δυνητική δημιουργία ενός Ταμείου Ψηφιακής Κυριαρχίας και την πραγματοποίηση προσαρμογών στην πολιτική για τις δημόσιες συμβάσεις, ώστε να καταστεί δυνατή η ευκολότερη χρήση του ανοικτού κώδικα στη διοίκηση. 

Το θεματολόγιο αυτό υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη συνεργασίας με βασικές ομόφρονες χώρες και εταίρους σε θέματα στρατηγικών τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένης της Κοινοπραξίας Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Υποδομής και του επίσημου δικτύου γνώσεων υπό την ηγεσία του OSPO της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επενδύοντας σε λύσεις ανοιχτού κώδικα, η Ολλανδία ελπίζει να συνεργαστεί πιο αποτελεσματικά με άλλες χώρες που μοιράζονται το ίδιο όραμα για ένα ασφαλές και ανοικτό ψηφιακό περιβάλλον.

Το έγγραφο αναφέρει ενδιαφέρον για τη χρήση μιας σουίτας γραφείου ανοιχτού κώδικα, που θα απομακρύνεται από το Microsoft 365 και το Google Workplace, αλλά σημειώνει ότι οι επιλογές ανοιχτού κώδικα «συχνά δεν έχουν την ίδια λειτουργικότητα με τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας» και ότι «για τη μετάβαση στις προσφορές της ευρωπαϊκής αγοράς, θα χρειαστούν επενδύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε πρακτικές, χρησιμοποιήσιμες εναλλακτικές λύσεις».

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu

Leave a Comment