ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Μελέτη για την ανάγκη ενίσχυσης του Ανοιχτού Κώδικα ως Δημόσια Ψηφιακή Υποδομή για την Ψηφιακή Ανεξαρτησία, από το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομίας και Ενέργειας

Το λογισμικό ανοιχτού κώδικα είναι ψηφιακή δημόσια υποδομή, ωστόσο δεν λαμβάνει την αναγκαία χρηματοδότηση για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας σημαντικών έργων. Με βάση αυτή την υπόθεση, μια μελέτη σκοπιμότητας που χρηματοδοτήθηκε από το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομίας και Ενέργειας προτείνει τη δημιουργία ενός «Ταμείου Ανεξαρτησίας της Τεχνολογίας του Δημοσίου» για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών στο … Read more

Η Γερμανική δημόσια διοίκηση θα δημιουργήσει σταθμούς εργασίας ανοικτού κώδικα για την ψηφιακή της ανεξαρτησία

Η γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση υπέγραψε μνημόνιο συμφωνίας για συνεργασία με εννέα από τα γερμανικά κρατίδια για τη δημιουργία ενός «σταθμού εργασίας δημόσιας υπηρεσίας», βασισμένου σε λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Η διακήρυξη προσδιορίζει ορισμένες «βασικές λειτουργίες» όπως η «παραγωγικότητα (συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας κειμένου), η συνεργασία (συμπεριλαμβανομένης της δια-οργανωτικής συνεργασίας) και η επικοινωνία (συμπεριλαμβανομένης της βιντεοδιάσκεψης)», οι οποίες … Read more

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθιστά το λογισμικό της με άδεια ανοιχτού κώδικα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι υιοθετεί νέους κανόνες σχετικά με το λογισμικό ανοιχτού κώδικα, σύμφωνα με τους οποίους θα καταστήσει όλο το λογισμικό της ως λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Η απόφαση ακολουθεί μια μελέτη της Επιτροπής που διαπίστωσε ότι η επένδυση σε λογισμικό ανοιχτού κώδικα οδηγεί κατά μέσο όρο σε τέσσερις φορές υψηλότερες αποδόσεις. Υπήρξε επίσης … Read more

Ξεκινάει σήμερα η SEMIC 2021- η ετήσια διάσκεψη για την σημασιολογική διαλειτουργικότητα

Ξεκινάει σήμερα 8 Δεκεμβρίου 2021 η 2η διαδικτυακή έκδοση της SEMIC, της ετήσιας διάσκεψης σημασιολογικής διαλειτουργικότητας, μέσω του ειδικού δικτυακού τόπου https://semic2021.eu/. Η εκδήλωση, που διοργανώνεται από το πρόγραμμα ISA² της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία με τη σλοβενική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, θα φέρει σε επαφή ψηφιακά υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, επαγγελματίες στον τομέα της … Read more

Η Σουηδική κυβέρνηση επιλέγει την πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα Nextcloud

Σε κυβερνητική έκθεση σχετικά με τις επιλογές για τεχνολογίες ψηφιακών πλατφορμών συνεργασίας για τον δημόσιο τομέα, η σουηδική κυβέρνηση επιλέγει την πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα Nextcloud ως τη βασική λύση σε αυτόν τον τομέα. Η έκθεση συντάχθηκε από 8 κυβερνητικές υπηρεσίες της Σουηδίας, συμπεριλαμβανομένης της Σουηδικής Υπηρεσίας Πολιτικών Ασφάλειας, της Σουηδικής Διοίκησης Μεταφορών, του Γραφείου Μητρώου … Read more