ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Η έρευνα των Ηνωμένων Εθνών για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι διαθέσιμη

Η έρευνα των Ηνωμένων Εθνών για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2022 είναι η 12η έκδοση της αξιολόγησης του ψηφιακού κυβερνητικού τοπίου από τα Ηνωμένα Έθνη σε όλα τα 193 κράτη μέλη. Η έρευνα για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση ενημερώνεται από πάνω από δύο δεκαετίες διαχρονικής έρευνας, με κατάταξη των χωρών με βάση τον Δείκτη Ανάπτυξης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης … Read more

European GovTech radar : Μια έρευνα για τις τρέχουσες τάσεις στο οικοσύστημα GovTech στην Ευρώπη

Η τρέχουσα δεκαετία ξεκίνησε με πολλά προβλήματα. Ενώ οι χώρες αγωνίζονται να περιορίσουν την εξάπλωση ενός θανατηφόρου ιού και να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις του, το 2020, η ανάγκη για μια καινοτόμο κυβερνητική τεχνολογία είναι σαφέστερη από ποτέ. Στη σημερινή Ευρώπη, είναι προφανές ότι οι πολίτες έχουν σαφείς προσδοκίες για το πώς θα πρέπει να λειτουργούν … Read more

Δημοσιεύθηκε η ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην Ευρώπη

Πόσο ώριμη είναι η ψηφιακή κυβέρνηση στην Ευρώπη; Για να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα, ο δείκτης αναφοράς ηλεκτρονικής διακυβέρνησης συγκρίνει ετησίως τον τρόπο με τον οποίο οι κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη παρέχουν ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες. Αξιολογεί τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ καθώς και στην Ισλανδία, τη Νορβηγία, την … Read more

Καμβάδες ανοίγματος δεδομένων και διαδικασιών οεΑΔ2

Δημοσιεύουμε σήμερα τέσσερα μοντέλα καμβά στο ιστολόγιο της Ομάδας Εργασίας για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση και τα Ανοιχτά Δεδομένα της ΕΕΛΛΑΚ (οεΑΔ2). Ένα μοντέλο καμβά για προτάσεις ανοίγματος δεδομένων, και τρία μοντέλα καμβά για προτάσεις ανοίγματος διαδικασιών με μηχανισμούς, αντίστοιχα, διαφάνειας, λογοδοσίας και δημόσιας συμμετοχής. Τα μοντέλα καμβά αυτά προέκυψαν από μια σειρά παρατηρήσεων που κάναμε … Read more

AI Watch, μια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης από τον δημόσιο τομέα

Το εγχειρίδιο αυτό αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Watch Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) Watch, της υπηρεσίας γνώσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παρακολούθηση της ανάπτυξης, της υιοθέτησης και του αντικτύπου της τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας AI Watch, μια ειδική ομάδα εξετάζει τον ρόλο της AI στον δημόσιο τομέα, και αποσκοπεί στην παροχή εφαρμόσιμων … Read more