ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Συμμετοχή της ελληνικής αντιπροσωπείας στο συνέδριο της διεθνούς πρωτοβουλίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση

Στις 28 και 29 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στο Μεξικό το παγκόσμιο συνέδριο του οργανισμού για το 2015 (http://ogpsummit.org/), το οποίο αποτελεί τη σπουδαιότερη συγκέντρωση μεταρρυθμιστών στο αντικείμενο της Ανοικτής Διακυβέρνησης. Συμμετείχαν περίπου 3.000 εκπρόσωποι κυβερνήσεων, οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών, επιχειρήσεων και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Η ελληνική αντιπροσωπεία είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τη δράση της χώρας μας στο αντικείμενο της ανοικτής διακυβέρνησης και την πορεία υλοποίησης των δεσμεύσεων μας.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου έγινε η ένταξη τριών νέων μελών στον OPG ενώ εκπρόσωποι από περισσότερες από 70 χώρες, περιλαμβανομένων αρχηγών κρατών και ηγετών της Κοινωνίας των Πολιτών παρουσίασαν τις δεσμεύσεις τους, συζήτησαν και προώθησαν συμφωνίες σχετικά με την προώθηση των αρχών της Ανοικτής Διακυβέρνησης.

Logo_rgb Σημαντικό αντικείμενο στο συνέδριο αποτέλεσε η διακήρυξη των μελών του Οργανισμού για την Ανοικτή Διακυβέρνηση με σκοπό την υλοποίηση του νέου θεματολογίου 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (http://www.opengovpartnership.org/SDGsJointDeclaration). Ο εθνικός εκπρόσωπος της χώρας στον Οργανισμό, ο αναπληρωτής υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Χριστόφορος Βερναρδάκης, υπέγραψε τη διακήρυξη δεσμευόμενος να χρησιμοποιήσει τη συμμετοχή της χώρας στον OGP με σκοπό την υλοποίηση στη χώρα μας των νέων παγκόσμιων στόχων που θέτει το θεματολόγιο.

Το Open Government Partnership (http://www.opengovpartnership.org/countries/greece) είναι μια παγκόσμια και πολυμερής πρωτοβουλία που αποσκοπεί να διασφαλίσει συγκεκριμένες κυβερνητικές δεσμεύσεις για την προώθηση της διαφάνειας, την ενδυνάμωση των πολιτών, την καταπολέμηση της διαφθοράς και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη σύγχρονη διακυβέρνηση. Στην πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί έως τώρα 69 χώρες.

Η Ελλάδα εντάχθηκε το 2012. Τώρα είναι σε εξέλιξη η υλοποίηση του δεύτερου εθνικού σχεδίου δράσης 2014-2016.

Πηγή: http://www.ydmed.gov.gr/

One thought on “Συμμετοχή της ελληνικής αντιπροσωπείας στο συνέδριο της διεθνούς πρωτοβουλίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση

  1. Βρίσκω πολύ ενδιαφέρον το να έχει την δυνατότητα ο κάθε Έλληνας Πολίτης, εφόσον έχει την ικανότητα να εκφράσει την γνώμη του, να συμμετέχει στην ανοιχτή διακυβέρνηση, προτείνοντας τις ιδέες του και βοηθώντας στο να δίνεται λύση στα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Χώρα μας.

Leave a Comment