ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Σχόλια για την Έκθεση Προόδου για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης της Ελλάδας για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση

OGP_logo_-_print_layersΑνακοινώθηκε σήμερα από τον Ανεξάρτητο Μηχανισμό Αξιολόγησης η έκθεση προόδου για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης της Ελλάδας για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση, στο πλαίσιο της συμμετοχής της Ελλάδας στη Διεθνή Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση (Open Government Partnership – OGP , http://www.opengovpartnership.org/countries/greece). Η έκθεση θα είναι ανοιχτή για δημόσιο σχολιασμό για τις επόμενες δύο εβδομάδες.

Στην έκθεση αναφέρονται και αξιολογούνται τα αποτελέσματα της εφαρμογής του σχεδίου δράσης για την περίοδο 2014-2015. Σύμφωνα με τους ερευνητές που έκαναν την αξιολόγηση λόγω της οικονομικής κρίσης και της κυβερνητικής αστάθειας στην Ελλάδα υπήρξε καθυστέρηση στην εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης. Πιο συγκεκριμένα αναφέρουν ότι: “Οι δεσμεύσεις, οι οποίες είχαν επικεντρωθεί στην ενίσχυση της πρόσβασης στην πληροφορία και στην κοινοβουλευτική διαφάνεια, δεν ήταν αρκετά λεπτομερείς ώστε να οδηγήσουν σε ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις. Το Σχέδιο στόχευε σε βασικούς τομείς όπως η φορολογία και τα ανοιχτά δεδομένα, αλλά στο επόμενο Σχέδιο Δράσης θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν και βασικά εθνικά ζητήματα όπως το σύστημα υγείας και συνταξιοδότησης.”

Η έκθεση (η οποία υπάρχει προς το παρόν μόνο στα αγγλικά) έχει αναρτηθεί στο www.opengovpartnership.org και μπορεί κάποιος να την κατεβάσει από εδώ. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να υποβάλουν τα σχόλιά τους στο http://www.opengovpartnership.org/country/greece/comment-report/irm-comments-greece-report ή να στείλουν email στο irm@opengovpartnership.org. Τα σχόλια που θα αποσταλούν θα χρησιμοποιηθούν για την προετοιμασία της τελικής έκδοσης της έκθεσης η οποία θα δημοσιευθεί το Μάρτιο.

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ απευθύνει ένα ανοιχτό κάλεσμα σε όλους, Πολίτες, Επιστήμονες, Επαγγελματίες, ΜΚΟ, Ανεξάρτητες Αρχές, Αυτοδιοίκηση, Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς, και στον καθένα ξεχωριστά, τονίζοντας ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να καταθέσετε τις προτάσεις, παρατηρήσεις και τα σχόλιά σας, προκειμένου όλοι μαζί να συμβάλλουμε στην ουσιαστική εφαρμογή του ελληνικού Σχεδίου Δράσης που σηματοδοτεί το πέρασμα σε μια νέα, σύγχρονη και αποτελεσματική Δημόσια Διοίκηση και στην Ανοικτή Διακυβέρνηση της ψηφιακής πραγματικότητας.

Leave a Comment