ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Τα έργα ανοιχτής διακυβέρνησης του Horizon 2020 παρουσίασαν τις πρωτοβουλίες τους για την υποστήριξη της αειφορίας

Στις 24 Οκτωβρίου 2017, εκπρόσωποι των 27 προγραμμάτων Horizon 2020 για έργα ανοιχτής διακυβέρνησης,  συγκεντρώθηκαν στο REA για  το Digital Transformation of Public Administrations Event,  μαζί με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τους επενδυτές και τους κυβερνητικούς αξιωματούχους. Η εκδήλωση αποσκοπούσε στην προβολή των συνεχιζόμενων έργων ανοιχτής διακυβέρνησης και στη στήριξη της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων τους όσον αφορά τη χάραξη πολιτικής .

Η εκδήλωση, που οργανώθηκε από κοινού από τη  Research Executive Agency (REA) και την DG CNECT , ξεκίνησε με την ομιλία του Προϊσταμένου του Τμήματος Βιομηχανικής Ηγεσίας και Κοινωνικών Προκλήσεων του REA Marc Bellens. Στη παρουσίαση του, ο κ. Bellens υπογράμμισε ότι ένας ψηφιακός δημόσιος τομέας είναι απαραίτητος για τη δημιουργία μιας διαφανούς, ανοικτής και συμμετοχικής διακυβέρνησης που είναι καλύτερα εξοπλισμένη για να εξυπηρετήσει τις κοινωνικές ανάγκες του 21ου αιώνα. “Βλέπουμε τα προγράμματα Horizon2020 ως σημαντικά μέσα για την υποστήριξη αυτών των στόχων πολιτικής”, τόνισε.

Την ομιλία του κ. Bellens ακολούθησε ένας διαγωνισμός pitching μεταξύ  πέντε συντονιστών έργων Ανοιχτής Διακυβέρνησης που ενέκρινε το 2014 και οι οποίοι είχαν επωφεληθεί από μια ειδική εκπαίδευση από το Common Exploitation Booster την προηγούμενη μέρα. Ο Daniel Tanis από την Digiwhist, η Άννα Αλμπέρτς από την Openbudgets.eu, ο Vittorio Scarano από την Route-to-PA, ο Pauli Misikangas από την WeLive και η Άννα Τρινταφύλλου από την YourDataStories παρουσίασαν τα έργα τους στο κοινό περιγράφοντας τις στρατηγικές τους για προσέγγιση στην αγορά και τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύουν να εκμεταλλευτούν τα αποτελέσματα.

Το νικητήριο έργο YourDataStories έχει αναπτύξει ένα ηλεκτρονικό εργαλείο στο οποίο οι κυβερνήσεις ενθαρρύνονται να μοιράζονται σημαντικά στοιχεία και οι πολίτες και οι δημοσιογράφοι μπορούν να χρησιμοποιούν, να αναμειγνύουν και να συγκρίνουν αυτά τα δεδομένα με διαδραστικό τρόπο. “Όλοι συμφωνήσαμε για τον νικητή, γιατί ήταν η πιο ολοκληρωμένη παρουσίαση που κάλυπτε όλες τις πτυχές”, ανακοίνωσε ο Leonard Soenen από το ταμείο επιχειρηματικών κεφαλαίων Volta Ventures προτού απονείμει το βραβείο στην Άννα Τριανταφύλλου.

Το επόμενο μέρος της ημέρας ήταν αφιερωμένο σε συνεδρίες στρογγυλής τραπέζης, όπου οι συμμετέχοντες συζήτησαν, μεταξύ άλλων θεμάτων, την καινοτομία στις δημόσιες συμβάσεις, τη βιωσιμότητα και τα επιχειρηματικά μοντέλα και τα κίνητρα για τις δημόσιες διοικήσεις να συμμετάσχουν σε καινοτόμες πρωτοβουλίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Η ημέρα ολοκληρώθηκε με αρκετές παρουσιάσεις σχετικά με τις τρέχουσες πολιτικές και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. H Andrea Halmos από την την DG CNECT, παρουσίασε την Διακήρυξη του Ταλίν σχετικά με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση που υπογράφηκε αυτό το μήνα, κατά την οποία οι υπουργοί χωρών της ΕΕ κ δήλωσαν τη δέσμευσή τους για ψηφιακό μετασχηματισμό των δημόσιων διοικήσεων.

Στην παρουσίασή της ακολούθησε μια σύντομη επισκόπηση των πρωτοβουλιών της Επιτροπής που στηρίζουν την καινοτομία, την εκμετάλλευση και τη βιωσιμότητα. Συγκεκριμένα, συμπεριλαμβανόταν η πρωτοβουλία Innovation Radar ,  η οποία επικεντρώνεται στον εντοπισμό των  έργων με υψηλές προοπτικές,  του προγράμματος «Horizon 2020». Η Ramona Ocak από τη DG ECFIN  παρουσίασε τo  European Investment Project Portal, μια ηλεκτρονική πύλη  που συνδέει τα έργα της ΕΕ με τους επενδυτές της ΕΕ.

Τέλος, παρουσιάστηκε το Common Dissemination Booster,  ως μια υπηρεσία υποστήριξης μιας αποτελεσματικής στρατηγικής διάδοσης για clusters έργων. Επίσης, ανακοινώθηκε η δημοσίευση του ενημερωτικού φυλλαδίου με τίτλο «Ηλεκτρονική διακυβέρνηση στις τοπικές και περιφερειακές διοικήσεις: καθοδήγηση, εργαλεία και χρηματοδότηση . Αυτός ο οδηγός θα βοηθήσει τις τοπικές και περιφερειακές διοικήσεις να εφαρμόσουν και να βρουν χρηματοδότηση από την ΕΕ για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση σύμφωνα με τις αρχές και τις προτεραιότητες που ορίζονται στο σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2016-2020.

Πηγή άρθρου: https://ec.europa.eu

Leave a Comment