ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ιδρύθηκε εργαστήριο ανοιχτών τεχνολογιών (Open Lab) στην Ερμούπολη

Στις 20/3/2019 πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου όπου και εξετάστηκε το αίτημα της ΕΕΛΛΑΚ για τη δημιουργία εργαστηρίου ανοιχτών τεχνολογιών (Open Lab) στο οποίο θα υλοποιούνται καινοτόμες δράσεις εκπαίδευσης και δημιουργικών κατασκευών για όλες τις ηλικίες.

Εισηγητής ήταν ο Αντιδήμαρχος Αλέξης Αθανασίου. Κατόπιν, το ΔΣ κάλεσε τον Τζιμόπουλο Νίκο να αναπτύξει το θέμα. Ακολούθησε συζήτηση και δόθηκαν απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις που τέθηκαν.

Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να διαθέσει τον χώρο της «Παιδικής Βιβλιοθήκης» και ανέθεσε στην ομάδα έργου της ΕΕΛΛΑΚ να προχωρήσει στις αναγκαίες κινήσεις για την υλοποίηση της απόφασης. Ο χώρος που διετέθη είναι στο ισόγειο του Ιστορικού Δημαρχείου του Δήμου μέσα στην πλατεία Μιαούλη, που είναι η κεντρική πλατεία της πόλης, και αποτελεί έργο του Τσίλλερ.

Το OpenLab θα λειτουργήσει σε συνεργασία του Δήμου με την ΕΕΛΛΑΚ, την εκπαιδευτική κοινότητα του νησιού, την Α’θμια, Β’θμια, Γ’θμια εκπαίδευση και το Επιμελητήριο Κυκλάδων. Για τον λόγο αυτό, θα δημιουργηθεί μια ομάδα έργου από τους παραπάνω φορείς που θα συντονίζει την λειτουργία του εργαστηρίου.

Το Open Lab είναι ένας τύπος fabrication lab (fablab) που απευθύνεται στην εκπαιδευτική κοινότητα, στις τοπικές επιχειρήσεις αλλά και σε φορείς που ασχολούνται με ανοικτές τεχνολογίες και πρακτικές. Το Open Lab δίνει στην πράξη τη δυνατότητα σε όλους να εξοικειωθούν με τις ανοιχτές τεχνολογίες όπως τρισδιάστατοι εκτυπωτές, 3d scanners, laser cutters, ανοικτές πλατφόρμες προγραμματιζόμενου εξοπλισμού, εργαλεία ρομποτικής και της ανάπτυξης, μέσω αυτών, συστημάτων και συσκευών οι οποίες μπορούν να αλληλεπιδράσουν με το φυσικό περιβάλλον και να παρέχουν τα δεδομένα τους πίσω στους χρήστες. Είναι χώρος εξοπλισμένος με εργαλεία για κάθε πτυχή της διαδικασίας ανάπτυξης νέας τεχνολογίας: το σχεδιασμό, την κατασκευή, τις δοκιμές, την παρακολούθηση, την ανάλυση και την τεκμηρίωση μιας προσπάθειας. Ξεκινώντας από μια βασική συλλογή εργαλείων και δυνατοτήτων, το Open Lab έχει τη δυναμική να εξελιχθεί με τη βοήθεια των ίδιων των χρηστών του ώστε να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες των κοινοτήτων που χρησιμοποιούν τις υποδομές του εργαστηρίου. Οι δραστηριότητες που μπορούν να οργανωθούν στο Open Lab  περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, επιμορφωτικά θεματικά εργαστήρια και συνεδρίες, πειραματικές διδασκαλίες με μοντέλα “ένα-προς-ένα” διδασκαλίας, σχεδιασμό, παραγωγή και εκθέσεις τρισδιάστατων, ρομποτικών ή άλλων αντικειμένων, περιοδικό πρόγραμμα προβολής των δραστηριοτήτων κ.α.

Σκοπός του εργαστηρίου Open Lab ως πρότυπου διαθεματικού χώρου είναι να είναι ανοιχτό για χρήση από την τοπική κοινωνία και παράλληλα με τη δυνατότητα για εξοικείωση με τις ανοικτές τεχνολογίες όλων των ενδιαφερομένων να δίνεται και η δυνατότητα συνεργασίας και κοινής δράσης στις κοινότητες. Μέσα από τις δράσεις του θα υπάρξει ενίσχυση της καινοτομίας και της τεχνογνωσίας στον Δήμο και, ιδανικά, το Open Lab θα αποτελέσει το βασικό πόλο καινοτομίας για την Σύρο και θα στηρίξει νέες δράσεις καινοτομίας και κοινωνικής ανάπτυξης μέσα από τη διαχείριση και περαιτέρω εξερεύνηση των κοινών αγαθών.

Φωτογραφίες της  «Παιδικής Βιβλιοθήκης» και του ιστορικού Δημαρχείου.

Leave a Comment