ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Σε δημόσια διαβούλευση το 4ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης της Ελλάδας για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση και η αξιολόγηση της εφαρμογής του 3ου Εθνικού Σχεδίου

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το τέταρτο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση στο πλαίσιο του Open Government Pathenship. Το Εθνικό Σχέδιο αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα www.opengov.gr και θα μείνει ανοιχτό για σχόλια και προτάσεις έως την Τρίτη 14 Μαΐου.

Επίσης o Independent Reporting Mechanism (IRM) δημοσίευσε την τελική έκθεση για το τρίτο σχέδιο δράσης της Ελλάδας. Η έκθεση καλύπτει την πλήρη περίοδο εφαρμογής του σχεδίου δράσης από τον Ιούλιο του 2016 έως τον Ιούνιο του 2018. Η έκδοση της έκθεσης για δημόσια σχόλια είναι διαθέσιμη στα αγγλικά και τα ελληνικά εδώ και θα παραμείνει ανοικτή από τις 6 Μαΐου 2019 μέχρι το κλείσιμο των εργασιών στις 20 Μαΐου 2019.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής για την Ανοικτή Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση, η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά από το 2012 στην αντίστοιχη παγκόσμια και πολυμερή πρωτοβουλία για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση Open Government Partnership (www.opengovpartnership.org).

indexΤο Open Government Partnership, μία πρωτοβουλία στην οποία συμμετέχουν περισσότερες από 70 χώρες , αποσκοπεί στη διασφάλιση συγκεκριμένων κυβερνητικών δράσεων για την προώθηση της διαφάνειας, της λογοδοσίας, την ενδυνάμωση των πολιτών, την καταπολέμηση της διαφθοράς και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη σύγχρονη διακυβέρνηση.

Στον πυρήνα των ενεργειών οι οποίες απορρέουν από την συμμετοχή σε αυτήν την πρωτοβουλία, εδράζεται η κατάρτιση και η υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ανοικτή διακυβέρνηση, ενός κειμένου το οποίο περιέχει ένα σύνολο δεσμεύσεων για την προώθηση της ανοικτής διακυβέρνησης, για την επίτευξη των οποίων απαιτείται η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Η Ελλάδα υπέβαλε στον OGP το πρώτο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση τον Απρίλιο του 2012, για την περίοδο 2012-2013 , το δεύτερο εθνικό σχέδιο δράσης τον Ιούλιο 2014, για την περίοδο 7/2014 – 6/2016. και το τρίτο το Μάιο του 2016 για  περίοδο 2016 – 2018.

To τέταρτο εθνικό σχέδιο δράσης για την ανοικτή διακυβέρνηση εστιάζει σε μια σημαντική πρόκληση που εξυπηρετεί τη διαφάνεια της διοικητικής διαδικασίας και ειδικότερα την εξασφάλιση της πρόσβασης των πολιτών σε δεδομένα, στοιχεία και πληροφορίες των δημοσίων υπηρεσιών.

Δείτε εδώ την διαβούλευση για το 4ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης

Δείτε εδώ την αξιολόγηση της εφαρμογής του 3ου Εθνικού Σχεδίου Δράσης

 

Leave a Comment