ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Νέα στρατηγική ανοικτού κώδικα για το κρατίδιο της Σαξονίας στη Γερμανία

Το Κοινοβούλιο της Σαξονίας, ένα από τα 16 ομόσπονδα κρατίδια της Γερμανίας, ενέκρινε πρόταση για την ανάπτυξη στρατηγικής ανοικτού κώδικα (δελτίο Τύπου) για την αντιμετώπιση του ζητήματος της εξάρτησης της διοίκησης από συγκεκριμένους προμηθευτές λογισμικού λόγω της αυξανόμενης ψηφιοποίησης των δημόσιων υπηρεσιών.  Η πρόταση προτείνει αυξημένη διαφάνεια και χρήση λύσεων ανοικτού κώδικα στη διοίκηση του κράτους.

Το Open Source Observatory μίλησε με τον Δρ Daniel Gerber, εκπρόσωπο για την ψηφιοποίηση και την πολιτική δικτύου της Bündnisgrüne (Πράσινη κοινοβουλευτική ομάδα στη Σαξονία), σχετικά με αυτό το ψήφισμα, το οποίο υποστηρίχθηκε επίσης από τους εταίρους του συνασπισμού CDU και SPD.

Η πρόταση ήρθε με έναν υπολογισμό του κόστους για το λογισμικό που χρησιμοποιείται από τη διοίκηση, συμπεριλαμβανομένου του ποσού που θα μπορούσε να επενδυθεί διαφορετικά.  Η στρατηγική συνίσταται στην κατάρτιση καταλόγου κριτηρίων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση του ανοικτού κώδικα σε σύγκριση με τις αποκλειστικές εναλλακτικές λύσεις και την προώθηση της μετατροπής και της αποδοχής από τους υπαλλήλους της Σαξονικής διοίκησης.

Ερώτηση: Η ψήφιση αυτής της στρατηγικής συνοδεύτηκε από υπολογισμό του κόστους του λογισμικού, ποιες πληροφορίες παρείχε αυτό; 

Δρ Daniel Gerber: «Η έρευνά μου αποκάλυψε ότι επί του παρόντος δαπανώνται περίπου 70 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για λογισμικό και αναγκαίες τροποποιήσεις. Ωστόσο, η ερώτησή μου αφορούσε πολύ περισσότερο ένα άλλο πρόβλημα: Επί του παρόντος, δεν υπάρχει κεντρική εκτίμηση του κόστους για τις υπηρεσίες ΤΠ και τα προϊόντα ΤΠ στη διοίκηση. Έτσι, όλα τα υπουργεία αγοράζουν ό,τι θέλουν — και αυτό δεν λειτουργεί μαζί σε ορισμένες περιπτώσεις. Ως εκ τούτου, πρέπει πρώτα να δημιουργήσουμε μια επισκόπηση του λογισμικού που χρησιμοποιείται και πώς μπορεί να αντικατασταθεί από λογισμικό ανοικτού κώδικα.»

Ερώτηση: Η πρόταση αναφέρεται στην ψηφιακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα λέγατε ότι αυτό βοήθησε την επιλογή του Ανοιχτού Κώδικα σε ομοσπονδιακό επίπεδο; 

DG: «Η ψηφιακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτέλεσε σημαντική βάση στις διαπραγματεύσεις για τη στρατηγική ανοικτού κώδικα για τη Σαξονία. Παραθέτω τακτικά τη μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτό έχει ήδη οδηγήσει σε επαφές με άλλους δημοτικούς φορείς.»

Ερώτηση: Πολλές διοικήσεις αναζητούν τρόπους χρήσης λύσεων ανοικτού κώδικα στις δημόσιες υπηρεσίες τους. Υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες παρόμοιες πρωτοβουλίες στη Γερμανία, όπως το έργο της Dataport με πολλά άλλα γερμανικά κράτη. Έχετε έρθει σε επαφή με αυτές τις διοικήσεις για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της στρατηγικής σας για τον ανοικτό κώδικα;

DG: «Πρώτα απ’ όλα, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η στρατηγική Ανοικτού Κώδικα ήταν μια πρωτοβουλία του Σαξονικού Κοινοβουλίου. Ως εκ τούτου, η ανταλλαγή με άλλα ομοσπονδιακά κράτη πραγματοποιήθηκε κυρίως σε κοινοβουλευτικό επίπεδο: Είμαι σε μόνιμη ανταλλαγή με άλλους Πράσινους βουλευτές σχετικά με τις τελευταίες πρωτοβουλίες και το περιεχόμενό τους. Στο έργο μου επωφελούμαι επίσης από τις τακτικές επαφές με την κοινότητα ανοιχτού κώδικα (όπως η Open Source Business Alliance) και την κοινότητα ανοικτών δεδομένων, τόσο από την κοινωνία των πολιτών όσο και από την επιχειρηματική κοινότητα. Στο πλαίσιο αυτό, θα ήθελα να δω στη διοίκηση της Σαξονίας λύσεις για τον χώρο εργασίας και το υπολογιστικό νέφος που βασίζονται σε ανοικτό κώδικα.»

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment