ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ημερίδα “Synergies for the future: The European Blockchain Services Infrastructure and the European Digital Innovation Hubs” : 10/03 στις 09:30

Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών, Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ) και ο Κόμβος Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση GR digiGOV-innoHUB διοργανώνουν στις 10 Μαρτίου 2023 ημερίδα με θέμα “Synergies for the future: The European Blockchain Services Infrastructure and the European Digital Innovation Hubs”. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η ημερίδα απευθύνεται: στα μέλη της ελληνικής κοινότητας blockchain που ενδιαφέρονται για … Read more

“Open Government & Public Co-creation Ethics” Εκδήλωση από την Διεθνής Διαφάνεια και την ΕΕΛΛΑΚ- Τρίτη 07/03

Η ηθική της ανοιχτής διακυβέρνησης και της δημόσιας συν-δημιουργίας είναι δύο σημαντικές έννοιες που αλληλεπιδρούν όλο και περισσότερο σε καθημερινή βάση. Η έννοια της ανοιχτής διακυβέρνησης βασίζεται στην ιδέα της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της συμμετοχής των πολιτών στις κυβερνητικές δραστηριότητες. Η δημόσια συνδημιουργία, από την άλλη πλευρά, είναι η διαδικασία εμπλοκής των πολιτών στη … Read more

Η EUPL στον νόμο για τη Διαλειτουργική Ευρώπη (Interoperable Europe Act)

Η έγκριση της Πράξης για τη Διαλειτουργική Ευρώπη (Interoperable Europe Act – προτάθηκε στις 18/11/2022) θα αποτελέσει σημαντική πρόοδο προς την — μη δεσμευτική — εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας (EIF), το οποίο θα διαμορφώνει τη στρατηγική πολιτική διαλειτουργικότητας της ΕΕ από το 2010. Θα ενισχύσει τη χρήση της δημόσιας άδειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUPL) … Read more

To ενημερωτικό δελτίο της DG REFORM για την ψηφιακή διακυβέρνηση είναι διαθέσιμο

Η Γενική Διεύθυνση Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (DG REFORM) δημοσίευσε το ενημερωτικό δελτίο του Ιανουαρίου με βασικό κείμενο σχετικά με τη συνεχή προσπάθεια οικοδόμησης της κοινότητας δημόσιας διοίκησης και διακυβέρνησης σε ολόκληρη την ΕΕ. Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της έκδοσης, η έμφαση δίνεται στον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημόσιου τομέα, ένα θέμα το οποίο ασχολείται εδώ και … Read more

DigiGov-innoHUB: Κοινή χρήση πιλοτικών έργων νέας γενιάς με την άδεια ανοιχτού λογισμικού EUPL

Μέσω του ΕΔΥΤΕ, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εγκαινιάζει ένα από τα πιο φιλόδοξα και προηγμένα έργα Ψηφιακής Ευρώπης: το DigiGov-innoHUB. Στόχος είναι η ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος φορέων ψηφιακού μετασχηματισμού μέσω της προώθησης της καινοτομίας στη δημόσια διοίκηση μέσω της Εθνικής Πύλης για τις Δημόσιες Υπηρεσίες. Όλα τα πιλοτικά έργα θα υλοποιηθούν με τη χρήση ανοικτών … Read more