ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Πώς τα ανοιχτά δεδομένα και τα διαλειτουργικά πρωτόκολλα βοηθούν στον αγώνα ενάντια στον Covid-19

Οι κυβερνητικές ψηφιακές υπηρεσίες έχουν αποδειχθεί κρίσιμες για την αντιμετώπιση της πανδημίας μέχρι στιγμής: σχεδόν κάθε βασική κυβερνητική αντίδραση σε αυτήν την κρίση βασίζεται σε ψηφιακά στοιχεία. Η δημιουργία και λειτουργία τέτοιων υπηρεσιών σε πολλά κράτη ήταν μια από τις πρώτες προτεραιότητες .

Αυτό μέχρι στιγμής περιλαμβάνει υπηρεσίες όπως τη δημιουργία νέων υπηρεσιών για την παροχή κεφαλαίων έκτακτης ανάγκης, τη δημιουργία καινούριων υπηρεσιών που βοηθούν τους πολίτες να παραμείνουν υγιείς καθιστώντας τις κρίσιμες πληροφορίες προσβάσιμες στο διαδίκτυο, αλλά και την προσπάθεια εξομάλυνσης της ζήτησης στα νοσοκομεία με αυτοποιημένα εργαλεία αυτοαξιολόγησης ή την ανάπτυξη λύσεων ανίχνευσης επαφών.

Η εξέλιξη της σελίδας πληροφοριών της πύλης Ontario Covid, αναθεωρημένη για ευκολία κατανόησης και χρήσης

Η εξέλιξη της σελίδας πληροφοριών της πύλης Ontario Covid19, αναθεωρημένη για ευκολία κατανόησης και χρήσης.

Για να μοιραστούν τις βέλτιστες πρακτικές και να συζητήσουν τις αναδυόμενες προκλήσεις, το Public Digital και το Harvard Kennedy School συνδιοργάνωσαν μια εικονική συγκέντρωση ομάδων από περίπου 20 εθνικές και περιφερειακές κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο. Στην ημερήσια διάταξη υπήρχαν δύο μελέτες περίπτωσης: ένα παράδειγμα συνεργασίας και κοινής χρήσης κώδικα σε όλες τις καναδικές κυβερνήσεις και οι προκλήσεις απορρήτου και διαλειτουργικότητας που εμπλέκονται στην εκκίνηση εφαρμογών εντοπισμού συμβολαίων.

Και τα δύο παραδείγματα αναδυκνύουν δύο πολύ σημαντικά στοιχεία σχετικά με τις ανοιχτές τεχνολογίες και τα ανοιχτά δεδομένα:

  • Η κρίση είναι μια καλή ευκαιρία να ξεπεραστεί η αδράνεια της πολιτικής σχετικά με την κοινή χρήση ή την υιοθέτηση λύσεων ανοιχτού κώδικα. Μας θυμίζει τη σημασία της συνεργασίας και της κοινής χρήσης κώδικα εντός και μεταξύ χωρών.
  • Ο ανοιχτός κώδικας επιτρέπει την γρήγορη και απρόσκοπτη υιοθέτηση εργαλείων και προτοκόλλων, επιτρέποντας στις κυβερνητικές ομάδες να επικεντρωθούν στην δημιουργία εργαλείων που αξιοποιούν τον υπάρχοντα κώδικα. Δείτε για παράδειγμα τον ανοιχτό κώδικα των ψηφιακών κυβερνητικών υπηρεσιών της Αλμπέρτα και του Οντάριο. Η Καλιφόρνια έχει πρόσφατα δημοσιεύσει το ψηφιακό πρότυπο κρίσης της.
  • Το απόρρητο και η ασφάλεια πρέπει να είναι το επίκεντρο λύσεων που βοηθούν τις χώρες να αντιμετωπίσουν το Covid-19. Η τεχνολογία υπάρχει για τη δημιουργία ιδιωτικών και ασφαλών φορμών αυτοαξιολόγησης και εφαρμογών παρακολούθησης επαφών. Η πρόκληση είναι ο καθορισμός αυτών των προτύπων νωρίς και η παγκόσμια υιοθέτησή τους με σεβασμό στην ιδιωτικότητα και τα προσωπικά δεδομένα.
  • Η διαλειτουργικότητα ψηφιακών λύσεων ανίχνευσης επαφών θα είναι καθοριστικής σημασίας για την αντιμετώπιση μιας πανδημίας που δεν συνορεύει, πολιτισμών ή εθνικότητας. Όπως τόνισε η ομάδα SafePaths, ο καθορισμός κοινών διαλειτουργικών προτύπων από όλες τις χώρες είναι η επόμενη πρόκληση και τα ανοιχτά πρότυπα μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά.

Πηγή άρθρου:https://apolitical.co/

Leave a Comment